ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνας σε ευρωπαϊκό «τιμόνι»

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΦΡΟΣ

«Ο τομέας των μεταφορών μπορεί να συμβάλει πολύπλευρα στην ανάπτυξη της χώρας», σημειώνει ο κ. Αμδίτης.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σημαντική επιτυχία για την ελληνική ερευνητική κοινότητα αποτελεί η εκλογή του δρος Αγγελου Αμδίτη στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, ERTICO-ΙΤS Europe. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς σε θέματα μεταφορών, από τους βασικούς διαμορφωτές των αντίστοιχων ευρωπαϊκών πολιτικών. Ο ERTICO απαριθμεί 121 μέλη από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, με συμμετοχή ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, υπουργείων, δημοσίων οργανισμών και δήμων, αλλά και ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς και μεγάλων εταιρειών στους τομείς των νέων τεχνολογιών και των υπηρεσιών. Η ανάδειξη ενός Ελληνα ερευνητή στο τιμόνι ενός οργανισμού τέτοιας εμβέλειας είναι οπωσδήποτε κάτι ξεχωριστό. Ο κ. Αμδίτης είναι διευθυντής της ερευνητικής ομάδας I-SENSE του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ και είχε διατελέσει μέλος του Δ.Σ. και της εκτελεστικής επιτροπής του ERTICO-ITS Europe.


«Αποτελεί αναμφίβολα μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση για το ινστιτούτο και για την ερευνητική δουλειά που γίνεται στο ΕΜΠ και στην Ελλάδα», λέει στην «Κ» για την ανάδειξή του ο δρ Αμδίτης. «Στη χώρα μας γίνεται πρωτοπόρα δουλειά και από ερευνητικά ιδρύματα και από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών. Χαρτογράφηση, διαχείριση δεδομένων, ηλεκτρονικό εισιτήριο, εφοδιαστική αλυσίδα είναι μόνον ορισμένοι από τους τομείς που παράγεται έργο από εταιρείες στην Ελλάδα», συμπληρώνει ο δρ Αμδίτης.

Τι σημαίνει όμως «ευφυείς μεταφορές» και πού βρίσκεται το ενδιαφέρον για την κοινωνία; «Οι μεταφορές αποτελούν βασικό στοιχείο της ζωής μας σήμερα. Οι ευφυείς μεταφορές αναζητούν “έξυπνους” τρόπους, κυρίως με τη βοήθεια της τεχνολογίας, για να πετύχουμε τέσσερις στόχους: Πρώτον, να γίνουν οι μεταφορές και οι μετακινήσεις πιο ασφαλείς, να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα. Δεύτερον, να μετατραπούν σε πιο αποδοτικές, άρα και πιο φθηνές. Τρίτον, να εξελιχθούν σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον, λιγότερο ρυπογόνες, ας μην ξεχνούμε πως οι μεταφορές προκαλούν μεγάλο μέρος των ρύπων. Τέταρτον, να είναι πιο φιλικές προς τον άνθρωπο, προς τον χρήστη, εξυπηρετώντας και όσους έχουν προβλήματα υγείας ή ειδικές ανάγκες», εξηγεί ο κ. Αμδίτης. Ειδική πλευρά είναι η επίτευξη του συνδυασμού όλων των μέσων μεταφοράς, με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Η ηλεκτροκίνηση και η αυτοματοποίηση των συστημάτων αποτελούν μέρος των «έξυπνων» όπλων.

«Ο τομέας των μεταφορών μπορεί να συμβάλει πολύπλευρα στην ανάπτυξη της χώρας. Το γεγονός πως ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα κάνουν πρωτοπόρα δουλειά, πως αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις προχωρούν σε τεχνολογική καινοτομία και σε δημιουργία λογισμικού δείχνει δυνατότητες που σήμερα δεν εκφράζονται ολοκληρωμένα στην πράξη. Αντιστοίχως, η ανάδειξη των μεταφορών, του εφοδιασμού, των logistics τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας ανοίγει δρόμους», σημειώνει ο κ. Αμδίτης. Η ανάδειξή του στην προεδρία της ERTICO εκτιμάται πως θα συμβάλει στη δημιουργία νέων ευκαιριών για το ερευνητικό και επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας και θα διευκολύνει την προώθηση των θέσεων, αλλά και την αναγνώριση των πρωτοβουλιών από την Ελλάδα πανευρωπαϊκά.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ