ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 15.VII.1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΑΘΛΟΣ: Νέα Υόρκη - Το αεροπλάνον του Χάουαρντ Χιουζ [...] έφθασε σήμερον Πέμπτην υπεράνω του αεροδρομίου του Φλόυντ Μπέννετ της Νέας Υόρκης την 18.34 [...]. Ο Χιουζ έκαμε δύο γύρους υπέρ το αεροδρόμιον, προσγειωθείς την 18.36. Πανδαιμόνιον ζητωκραυγών και χειροκροτημάτων επηκολούθησε και ιαχαί επλήρουν τον αέρα ομού μετά του ήχου των σειρήνων χιλιάδων αυτοκινήτων, τα οποία είχον μεταφέρει τους επισήμους και τους περιέργους εις το αεροδρόμιον. Δύναμις εκ πεντήκοντα αστυνομικών με μοτοσυκλέττας περιεκύκλωσε το αεροπλάνων ευθύς ως τούτο προσεγειώθη, διά να εμποδισθή η εις τον χώρον της προσγειώσεως εισόρμησις του πλήθους. Κατά τον ληφθέντα επίσημον χρόνον, ο «ιπτάμενος εκατομμυριούχος» εχρειάσθη διά τον γύρον του κόσμου 3 ημέρας, 19 ώρας, 12΄ και 10΄΄. Η καταπληκτική πτήσις του Αμερικανού πολυεκατομμυριούχου Χάουαρντ Χιουζ [...] δεν είναι αντικείμενον επισήμου επιδόσεως, διότι «γύροι του κόσμου» δι’ αεροπλάνου οι μέχρι τούδε πραγματοποιηθέντες οφείλονται εις ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ: Βερολίνον - Ο εν Τόκιο ανταποκριτής του Πρακτορείου Τρανζότσεαν τηλεγραφεί ότι η ιαπωνική Κυβέρνησις απεφάσισεν όπως μη τελεσθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες εν Τόκιο το 1940. Η απόφασις της ιαπωνικής Κυβερνήσεως ανεκοινώθη υπό του υπουργού της Παιδείας κ. Κίντο. Η Κυβέρνησις εγκατέλειψεν επίσης το σχέδιον της οργανώσεως διεθνούς εκθέσεως εν Τόκιο το 1940. Η επίσημος ανακοίνωσις λέγει ότι η έκθεσις αύτη θα οργανωθή μετά την αποκατάστασιν της ειρήνης.

Η 14η ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η χθεσινή εθνική εορτή των Γάλλων επανηγυρίσθη υπό της ενταύθα γαλλικής παροικίας μετά πάσης επισημότητος. Την μεσημβρίαν ο Γάλλος πρεσβευτής κ. Κοσμ εδέχθη τα συγχαρητήρια των μελών της γαλλικής παροικίας, των παλαιών πολεμιστών και του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου. Την εσπέραν παρετέθη εις το ξενοδοχείον «Σεσίλ» της Κηφισιάς [...] δεξίωσις.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ