ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην doBank η διαχείριση κόκκινων δανείων ύψους 1,8 δισ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η doBank θα αναλάβει να συντονίσει τις προσπάθειες των τραπεζών και να έρθει σε επαφή με κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις ξεχωριστά, προκειμένου να δει συνολικά την έκθεσή τους στον τραπεζικό δανεισμό και να προτείνει ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών τους, αλλά και λύσεις χρηματοδότησης για τις βιώσιμες επιχειρήσεις.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ο μεγαλύτερος διαχειριστής προβληματικών δανείων στην Ιταλία, η doBank, θυγατρική της Fortress, θα αναλάβει τη διαχείριση κόκκινων δανείων ύψους 1,8 δισ. ευρώ, που έχουν 300 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας και οι οποίες χρωστούν σε πάνω από δύο τράπεζες. Η doBank θα αναλάβει να συντονίσει τις προσπάθειες των τραπεζών και να έρθει σε επαφή με κάθε μία από αυτές τις επιχειρήσεις ξεχωριστά, προκειμένου να δει συνολικά την έκθεσή τους στον τραπεζικό δανεισμό και να προτείνει ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης των οφειλών τους, αλλά και λύσεις χρηματοδότησης για τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια κοινής διαχείρισης των οφειλών που έχουν οι επιχειρήσεις προς τις τράπεζες, μετά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, που αντιμετωπίζει, ωστόσο, πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του.

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο Solar –όπως έχει ονομαστεί το σχετικό project– έχουν τζίρο πάνω από 1,5-2 εκατ. ευρώ, δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και συνδετικός τους κρίκος είναι η έκθεσή τους σε δύο, τρεις ή ακόμα και τέσσερις τράπεζες, στοιχείο που μέχρι σήμερα δυσκόλευε τη συνεννόηση των πιστωτών για τη ρύθμιση των οφειλών. Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της doBank και των τραπεζών Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς ανακοινώθηκε χθες, μετά πολύμηνες διαπραγματεύσεις και αφού είχε προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία έλαβαν μέρος περισσότερες από 30 υποψήφιες εταιρείες.

Η συνεργασία βασίζεται στην αξιοποίηση της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει η doBank στη διαχείριση δανείων και αναμένεται σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, «να συμβάλει σημαντικά στην εξυγίανση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη βελτίωση του δείκτη ανακτησιμότητας των σχετικών δανειακών ανοιγμάτων». Ουσιαστικά η doBank, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη και των τεσσάρων τραπεζών, θα επιδιώξει σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη συμφωνία, να εφαρμόσει αποτελεσματικές λύσεις αναδιάρθρωσης των οφειλών τους μέσα από γρήγορες διαδικασίες. Με την προϋπόθεση ότι η διαχείριση θα αποδειχθεί αποτελεσματική, το υπό ανάθεση χαρτοφυλάκιο μπορεί να φτάσει έως και τα 8 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο κλάδος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που φθάνει το 57%, ενώ τα κόκκινα δάνεια του κλάδου φθάνουν τα 25 δισ. ευρώ.

Η doBank, μέλος του χρηματοοικονομικού ομίλου της Fortress, αποτελεί τον μεγαλύτερο διαχειριστή κόκκινων δανείων στην Ιταλία και με δεδομένο ότι διαθέτει και η ίδια τραπεζική άδεια μπορεί να συμμετάσχει στην αναχρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων. Μετά την εξαγορά της Italfondiario το 2016, η λογιστική αξία των υπό διαχείριση δανείων της doBank στην Ιταλία εκτοξεύθηκε από τα 2,5 δισ. ευρώ στα 88 δισ. ευρώ με βάση στοιχεία Μαρτίου του 2018. Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο των ακαθάριστων μη εξυπηρετούμενων δανείων της ιταλικής αγοράς. Είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου με χρηματιστηριακή αξία άνω των 800 εκατ. ευρώ και ευρεία πελατειακή βάση, η οποία αποτελείται από κορυφαίες τράπεζες και επενδυτές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την Τράπεζα της Ιταλίας και την Τράπεζα της Ελλάδος, η doBank έχει λάβει άδεια από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και έχει εγκαταστήσει υποκατάστημα στην Ελλάδα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ