ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένες κατά 21,8% οι πωλήσεις της Frigoglass το πρώτο εξάμηνο του 2018

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Με αύξηση των πωλήσεών της κατά 21,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα έκλεισε το πρώτο εξάμηνο του 2018 για τη Frigoglass, η οποία ταυτόχρονα σημείωσε βελτίωση των λειτουργικών της κερδών, ενώ εάν ληφθούν υπόψη μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες καταγράφει καθαρά, αν και λίγα κέρδη, έναντι σημαντικών ζημιών το 2017. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές της, η οποία περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, περιορισμό των εργοστασιακών μονάδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες, οι πωλήσεις της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 διαμορφώθηκαν σε 248,11 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 21,8% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 36,41 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 36,3% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε κατά 150 μονάδες βάσης, σε 16,3% ως αποτέλεσμα του ευνοϊκού μείγματος πωλήσεων, της απορρόφησης του κόστους λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της επίδοσης του κλάδου υαλουργίας.

Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 577.000 ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018, έναντι ζημιών 31,97 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017. Συνολικά, εάν δηλαδή ληφθούν υπόψη και οι μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, το αποτέλεσμα στο α΄ εξάμηνο ήταν ζημιογόνο για τη Frigoglass με τις καθαρές ζημιές να φτάνουν τα 5,08 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017. Στο τέλος του α΄ εξαμήνου του 2018 ο καθαρός δανεισμός από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε 211,8 εκατ. ευρώ, έναντι 331,1 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2017, μείωση η οποία αποδίδεται στην αναδιάρθρωση και τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών.

Σε επίπεδο β΄ τριμήνου 2018 οι πωλήσεις της Frigoglass αυξήθηκαν κατά 23,3% και τα EBITDA κατά 35,4% σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2017.

Στον κλάδο επαγγελματικής ψύξης, τον έναν από τους δύο κλάδους δραστηριότητας της Frigoglass οι πωλήσεις το β΄ τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 22,9% και τα EBITDA κατά 37%. Βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν η αύξηση των πωλήσεων σε Αφρική και Ευρώπη, ενώ από την άλλη, οι πωλήσεις στην Ασία υποχώρησαν κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης από βασικούς πελάτες στην Ινδία.

Στον κλάδο υαλουργίας καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων κατά 25% στο β΄ τρίμηνο και των EBITDA κατά 32,3%, αποτέλεσμα της αύξησης της ζήτησης για γυάλινες φιάλες και πλαστικά κιβώτια, καθώς και της ανόδου των τιμών.

Η διοίκηση της Frigoglass αναμένει αύξηση των πωλήσεων το 2018 σε ετήσια βάση. Ωστόσο, εκτιμά ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων που επετεύχθη κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα είναι χαμηλότερος στο σύνολο του έτους, ως αποτέλεσμα του υψηλού επιπέδου παραγγελιών από εμφιαλωτές της Coca-Cola το τέταρτο τρίμηνο του 2017.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ