ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 16-11-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ:  [...] Το συνελθέν εν Νάντη συνέδριον της Εργατικής Συνομοσπονδίας απεφάσισε [...] να διεξαγάγη αγώνα εναντίον των διαταγμάτων του κ. Ρεϋνώ [...] «Το Συνέδριον ομοθύμως απεφάσισε να προασπίση το 4ωρον, να επιμείνη επί της πληρωμής των αδειών και να αγωνισθή εναντίον των νόμων οίτινες αποτελούν κατάργησιν των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων [...]».

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ: Το σημαντικώτερον γεγονός διά την αγγλικήν πρωτεύουσαν υπήρξε σήμερον η άφιξις του Βασιλέως της Ρουμανίας Καρόλου. Ο Ρουμάνος Βασιλεύς, συνοδευόμενος υπό του Διαδόχου Μιχαήλ [...] έφθασε την 16.10 ώραν εις τον σταθμόν της Βικτώριας. [...] Οι δύο βασιλείς [Κάρολος και Γεώργιος της Αγγλίας] αντήλλαξαν θερμήν χειραψίαν [φωτ. Ο Γεώργιος, με την πλάτη στον φακό χαιρετά τον Κάρολο].

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΨΙΜΑΧΙΕΣ: Κατά την ίδιαν λογικήν [ταύτιση της ποιότητας μιας επιθεώρησης με τις εισπράξεις], εάν ο Καραγκιόζης του Μόλλα εισπράξη τα διπλάσια από όσα εισπράττει ο... Σαίξπηρ φέρ’ ειπείν, θα σημαίνει ότι ο Χαντζηαβάτης ή ο Μπαρμπαγιώργος θα είναι ανώτεροι του Αμλέτου ή του Βασιλέως Ληρ. Δηλαδή, αληθινόν... παρα-λήρ!

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ