ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρόνια πριν 17-11-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΓΓΛΟΪΤΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ:  [...] ο λόρδος Περθ [...] μετέβη εις το Παλάτσο Κίτζι όπου ήδη ανέμενε τούτον ο κόμης Τσιάνο και ο πρεσβευτής της Αιγύπτου Μωχαμέτ Χουσνή Ομάρ. Εις την αίθουσαν εις ην εγένετο η τελετή της υπογραφής ευρίσκετο χάλκινον άγαλμα της πτεροφόρου Νίκης. Εκεί αφού ο λόρδος [φωτ.: υπογράφων] ανεκοίνωσε προς τον κόμητα Τσιάνο [φωτ.: δεξιά του λόρδου] ότι η Κυβέρνησίς του ανεγνώριζε την υπό της Ιταλίας κατάκτησιν της Αιθιοπίας, επηκολούθησεν η υπογραφή των δηλώσεων εις τριπλούν [...].

ΚΡΙΝΟΛΙΝΟ: Το κρινολίνον λοιπόν καθιερώθη επισήμως. Η Βασίλισσα της Αγγλίας και πλήθος κυριών της αγγλικής αριστοκρατίας εφόρεσαν προχθές κρινολίνα εις τον επίσημον χορόν που εδόθη εις τα Ανάκτορα του Βούκιγχαμ [...].

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ: Η μαθήτρια δις Μελίνα Σ. Μερκούρη [...] προσεφώνησε τον κ. Χάρρυ Μπωρ με τους ακολούθους λόγους: «Οι μαθηταί της Δραματικής Σχολής του Βασιλικού Θεάτρου λογίζονται ευτυχείς διότι μπορούν να εκφράσουν σε Σας τον διαπρεπή καλλιτέχνην, [...] την ευγνωμοσύνην των διά την τιμήν που τους κάματε επισκεπτόμενος την Σχολήν των [...]».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ