ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέσσερις μνηστήρες για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Εως τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να ζητηθούν και να κατατεθούν προσφορές από τέσσερις, επί του παρόντος, δυνητικούς επενδυτές για την είσοδό τους στο μετοχικό κεφαλαίο των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Οι δυνητικοί αυτοί επενδυτές είναι η ιταλική Cantieri, η ONEX Shipyards συμφερόντων Πάνου Ξενοκώστα, σχήμα που συνδέεται με τα συμφέροντα ελληνικού ομίλου που δραστηριοποιείται στις αερομεταφορές και την επίγεια εξυπηρέτησή τους, και ένα σχήμα επενδυτικών κεφαλαίων που εκπροσωπούνται από ελληνικό δικηγορικό γραφείο.

Ομως το μοντέλο εξυγίανσης που προωθείται, κατ’ αρχήν από την πιστώτρια τράπεζα Alpha Βank και δευτερευόντως από το ελληνικό Δημόσιο μέσω των προβλέψεων του πτωχευτικού δικαίου (άρθρο 106 β και δ), ενδέχεται να προσκρούσει στις αντιρρήσεις του βασικού μετόχου της επιχείρησης Νίκου Ταβουλάρη. Ο ισχυρός άνδρας των Ναυπηγείων Ελευσίνας μιλώντας στην «Κ» δηλώνει πως δεν συναινεί στην προσυπογραφή από μέρους του αίτησης σχεδίου εξυγίανσης με την είσοδο επενδυτή. Επιπλέον αμφισβητεί τη διαδικασία αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται, όπως και τις οικονομικές υποχρεώσεις που καταλογίζονται στην εταιρεία του.

Υψηλές υποχρεώσεις

Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας στα τέλη του 2016, οπότε και ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός, ανερχόταν, σύμφωνα με αυτόν, στα 255 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,6 εκατ. εγγράφηκαν ως βραχυπρόθεσμα δάνεια, ενώ δεν υπάρχουν μακροπρόθεσμα. Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας υφίστανται, αναφέρει η οικονομική έκθεση του 2016, εμπράγματα βάρη 128 εκατ. για την εξασφάλιση της καταβολής του τιμήματος εξαγοράς των Ναυπηγείων Ελευσίνας το 1992, το υπόλοιπο του οποίου την 31η Δεκεμβρίου του 2016 ήταν 46,549 εκατ. πλέον τόκων υπερημερίας 17,81 εκατ. και τραπεζικών δανείων και εγγυήσεων, το υπόλοιπο των οποίων είναι 23,926 εκατ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 147 εκατ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας σε προμηθευτές, φορολογική αρχή, ασφαλιστικούς οργανισμούς και αμοιβές προσωπικού στα τέλη του 2016 ανέρχονταν στο ποσό των 77 εκατ. ευρώ. Τα δεδομένα αυτά δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά κατά τη χρήση του 2017, πληροφορείται η «Κ».

Ομως διαφορετική εικόνα δίνει ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Ελευσίνας Νίκος Ταβουλάρης μιλώντας στην «Κ», καθώς υπογραμμίζει ότι «σχετικά με το ύψος των υποχρεώσεων των ναυπηγείων πολλά από τα μεγέθη που αναφέρονται δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές υποχρεώσεις τους και παρουσιάζουν εικονική πραγματικότητα, μη υφιστάμενη σήμερα, αφού περιλαμβάνουν λογιστικές προβλέψεις και προϋποθέσεις που αφορούν τη συνέχιση της λειτουργίας τους, όπως αναβαλλομένη φορολογία, προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού, προσαυξήσεις Δημοσίου και ασφαλιστικών οργανισμών κ.λπ.». «Ουσιαστικά τα Ναυπηγεία Ελευσίνας πληρώνουν το τίμημα του ότι, σε πείσμα όλων, δεν διέκοψαν τη λειτουργία τους επί σχεδόν μία δεκαετία οξύτατης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης της χώρας», προσθέτει.

Το αποτέλεσμα της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης για την οποία υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία (2016) ήταν ζημία ύψους 41,85 εκατ. ευρώ προ φόρων, έναντι ζημίας 4,56 εκατ. ευρώ προ φόρων για την αντίστοιχη του 2015. Το σύνολο του κύκλου εργασιών ήταν στα 9,263 εκατ. από 115,1 εκατ. το 2015. Βέβαια, η δραστηριότητα ήταν και είναι υψηλότερη, καθώς τα Ναυπηγεία Ελευσίνας έχουν έρθει σε συμφωνία με το Πολεμικό Ναυτικό που κυρώθηκε από τη Βουλή, σύμφωνα με την οποία αυτό καταβάλλει απευθείας τη μισθοδοσία στους εργαζομένους που απασχολούνται στο πρόγραμμα ναυπήγησης τριών τορπιλακάτων και στα άλλα προγράμματα. Ο λόγος που έγινε αυτό ήταν για να αποφευχθεί η κατάσχεση των πληρωμών του Πολεμικού Ναυτικού από τους λογαριασμούς των ναυπηγείων από άλλους πιστωτές.

Σε κάθε περίπτωση, τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρείας είναι εδώ και χρόνια σημαντικά και έτσι η Alpha Bank, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία επιζητούν την ανεύρεση λύσης με είσοδο επενδυτή ήδη εδώ και ενάμιση χρόνο. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Στέργιο Πιτσιόρλα, που έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο εξυγίανσης όλης της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ενδιαφερόμενοι επενδυτές.

Η «Κ» πληροφορείται από την αγορά πως αυτοί μπορεί να είναι και τέσσερις. Και μάλιστα κάποιοι εξ αυτών έχουν ήδη υπογράψει τις σχετικές ρήτρες και έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο VDR. Τα οικονομικά, δηλαδή, δεδομένα της επιχείρησης που έχει ελέγξει και έχει διευκρινίσει η KPMG, η οποία και έχει αναλάβει για λογαριασμό των πιστωτριών τραπεζών το έργο της εξεύρεσης επενδυτή. Μένει να φανεί κατά πόσον θα επιτευχθεί συμφωνία με κάποιους εκ των ενδιαφερόμενων επενδυτών και θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση του κ. Νίκου Ταβουλάρη ώστε να προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης.

Ο Σκαραμαγκάς

Πολλά πράγματα σε λίγο χρόνο πρέπει να πουλήσει ο ειδικός διαχειριστής των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά όχι μόνον για να μην επιβληθούν τα πρόστιμα που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Τετάρτη, αλλά και για να μην παρέλθει το χρονικό όριο που θέτει ο νόμος για την ολοκλήρωση του έργου του. Αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο ειδικός διαχειριστής, που έχει τοποθετήσει το Δημόσιο για να αντλήσει επιδοτήσεις που έχουν κριθεί ως παράνομες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα αιτηθεί ως έχει δικαίωμα εξάμηνης παράτασης, δηλαδή μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019, αυτά που πρέπει να γίνουν δεν είναι λίγα. Πέραν των περίπου δέκα οικοπέδων που ανήκουν στο εμπορικό τμήμα των ναυπηγείων, πρέπει πρωτίστως να πουληθεί το στρατιωτικό τμήμα, που είναι και το πιο δύσκολο, δεδομένων των περιορισμών που υπάρχουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ. Ηδη πάντως έχουν πουληθεί δύο πλωτές δεξαμενές και δύο ρυμουλκά, τα οποία βγήκαν σε διαγωνισμό κατά το τρίτο τρίμηνο, και αναμένεται η επικύρωσή τους από το δικαστήριο στους πλειοδότες επενδυτές. Παράλληλα εντός Ιανουαρίου αναμένεται να βγει σε διαγωνισμό και η μεγάλη κτιστή δεξαμενή που έχει περάσει στην ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ. Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα υποχρεώνεται ούτως ή άλλως, από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να καταβάλει κατ’ αποκοπήν ποσό 10 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της Ενωσης.

Στον έλεγχο της Οnex το Νεώριο

Tα Ναυπηγεία Νεωρίου στη Σύρο, που όπως και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας ανήκαν μέχρι πρότινος στον επιχειρηματία Νίκο Ταβουλάρη, άλλαξαν πλέον σελίδα και πέρασαν στον έλεγχο της Onex. Μιας αμερικανικής επιχείρησης με επικεφαλής τον Ελληνα επιχειρηματία Πάνο Ξενοκώστα. Την περασμένη Πέμπτη το Πρωτοδικείο Σύρου ανακοίνωσε την απόφαση επικύρωσης του σχεδίου εξυγίανσης των ναυπηγείων στο Νεώριο της Σύρου. Με την απόφαση τα ναυπηγεία περνούν στον έλεγχο της Onex Ναυπηγεία Σύρου. Η Onex αναλαμβάνει να κάνει επενδύσεις και να εξυπηρετήσει κάποιες από τις υποχρεώσεις.

Το σχέδιο προβλέπει διαγραφή όλων των τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο και αποπληρωμή του υπόλοιπου σε 280 δόσεις. Επίσης, περιλαμβάνει απομείωση των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες και εξόφληση του κεφαλαίου σε 30 εξαμηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές των Ναυπηγείων της Σύρου σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα του σχεδίου εξυγίανσης, ανέρχονταν στα τέλη Απριλίου φέτος στα 71,05 εκατ. ευρώ, που μετά τις παραπάνω προσαρμογές μειώθηκαν στα 66,81 εκατ. Η Onex Ναυπηγεία Σύρου θα αναλάβει και τις υποχρεώσεις προς την Alpha Bank 2 εκατ., προς την Πειραιώς 1,8 εκατ., προς τον ΕΦΚΑ 20,7 εκατ., ορισμένες προς τους πρώην εργαζομένους και προς το ελληνικό Δημόσιο 6,09 εκατ. Οι απαιτήσεις προς τον δήμο και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις απομειώνονται κατά 85,67% και θα εξοφληθούν σε 24 μηνιαίες δόσεις. Οσοι χαρακτηρίστηκαν ουσιώδεις προμηθευτές θα εξοφληθούν πλήρως εντός 60 ημερών, ενώ οι υποχρεώσεις προς μη ουσιώδεις προμηθευτές διαγράφονται σε ποσοστό 85,67% και εξοφλούνται επίσης σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Τα ναυπηγεία έχουν πρακτικά περάσει στον έλεγχο της ONEX από την αρχή του τρέχοντος έτους μέσω ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της πλευράς Ν. Ταβουλάρη και Π. Ξενοκώστα. Εκτοτε έχουν δεξαμενιστεί ή άλλως εξυπηρετηθεί περισσότερα από σαράντα πλοία αναφέρουν κύκλοι της νέας διοίκησης, προσθέτοντας πως έως τα τέλη του έτους μπορεί να φτάσουν ή και να υπερβούν τα 60. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πελατείας είναι Ελληνες εφοπλιστές.

Η Onex έχει αρχίσει ήδη να σχηματίζει στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ των οποίων και υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας για τη ναυπήγηση πλοίων από αλουμίνιο, επιβατηγών και στρατιωτικών, με τη γαλλική εταιρεία Ocea Construction Navale, η οποία ειδικεύεται στον τομέα. Η εν λόγω συνεργασία μπορεί να καλύψει συμπαραγωγή νεότευκτων σκαφών για την ακτοπλοΐα και ιδιώτες πελάτες (yachts) αλλά και για την ακτοφυλακή ή και το πολεμικό ναυτικό. Επίσης εξασφάλισε συμφωνία για την υποστήριξη των κινητήρων της MAN Diesel & Turbo για τα πλοία τα οποία επισκευάζονται στο Νεώριο.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ