ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 24-11-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ:  [...] Επήλθε γαλλογερμανική συμφωνία [...]. Κατά διπλωματικάς πληροφορίας [...] τα κύρια σημεία θα είναι τρία: 1ον) Δήλωσις Γαλλογερμανικής φιλίας. 2ον) Δήλωσις ότι τα μεταξύ των δύο Δυνάμεων σύνορα είναι σταθερά και ότι το Pάιχ δεν έχει ουδεμίαν εδαφικήν αξίωσιν έναντι της Γαλλίας. 3ον) Δήλωσις ότι αι δύο Δυνάμεις θα συνεννοούνται μεταξύ των διά παν ζήτημα επί του οποίου ήθελε προκύψει αμφισβήτησις [φωτ.: Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Ρίμπεντροπ στο Παρίσι].

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: Η κυβέρνησις Ιμρέντυ [...] ηττήθη διά ψήφων 115 κατά 85. Η ψηφοφορία εγένετο επί προτάσεως διά της οποίας εζητείτο όπως τα μέλη του ουγγρικού κοινοβουλίου δεχθούν τους αντιπροσωπεύοντας τα νεοκαταληφθέντα εδάφη Ούγγρους βουλευτάς να μετάσχουν της συζητήσεως επί των κυβερνητικών νομοσχεδίων. [...] Μετά την ψήφον της Βουλής ο κ. Ιμρέντυ υπέβαλε την παραίτησιν της υπ’ αυτόν κυβερνήσεως [...].

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΟΙΚΙΕΣ:  [...] Κατά το τρέχον οικονομικόν έτος, προβλέπεται η ανέγερσις 2.643 εν συνόλω προσφυγικών κατοικιών, εις καταλλήλους χώρους των πέριξ της πρωτευούσης και του Πειραιώς συνοικισμών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ