ΕΛΛΑΔΑ

Δέσμευση Ν.Δ. για ριζικές αλλαγές στην Παιδεία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, η οικογένειά του, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες τον χρόνο.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ολα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας θα φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς. Θα ιδρυθεί ένα πρότυπο και ένα πειραματικό σχολείο σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας. Ολοι οι μαθητές έως την Α΄ Λυκείου θα αποκτούν πιστοποιητικό βασικών γνώσεων Πληροφορικής· θα καθιερωθεί το εθνικό απολυτήριο στο λύκειο· θα θεσμοθετηθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών· τα ΑΕΙ θα καθορίζουν τον αριθμό εισακτέων και τη βάση εισαγωγής· θα υπάρχουν υποτροφίες σπουδών σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα· θα καθιερωθεί η πρακτική άσκηση στα πανεπιστήμια· θα καταργηθεί το άσυλο στα πανεπιστήμια, ενώ οι πρυτάνεις που δεν θα καλούν την αστυνομία, παρότι προβλέπεται, θα έχουν ευθύνες.

Πρόκειται για ορισμένες από τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει η Ν.Δ. στην Παιδεία, «μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας», σύμφωνα με τον πρόεδρο του κόμματος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των παρεμβάσεων που προβλέπει το πρόγραμμα της Ν.Δ. για την Παιδεία είναι οι εξής:

• Κανένα παιδί της προσχολικής ηλικίας δεν θα μένει εκτός παιδικού σταθμού. Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, η οικογένειά του, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λαμβάνει κουπόνι ύψους 180 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες τον χρόνο, το οποίο και θα μπορεί να εξαργυρώνει σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής της.

• Θα δημιουργηθεί ένα πρότυπο και ένα πειραματικό σχολείο σε κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, ξεκινώντας από τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα, θα ιδρυθούν και πρότυπα επαγγελματικά λύκεια σε αντιπροσωπευτικές περιοχές, τα οποία θα συνεργάζονται με επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

• Οι μαθητές θα αποκτούν πιστοποιητικό βασικών γνώσεων Πληροφορικής έως την Α΄ Λυκείου.

• Στα σχολεία θα προσφέρεται εκμάθηση ξένων γλωσσών και θα διενεργούνται εξετάσεις για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

• Τα προγράμματα σπουδών θα εμπλουτισθούν με νέες μεθόδους διδασκαλίας και νέες θεματικές, όπως η επιχειρηματικότητα, η οδική συμπεριφορά, ο εθελοντισμός.

• Ο εκπαιδευτικός θα αποκτήσει μεγαλύτερη ελευθερία να εμπλουτίζει τον τρόπο και τα μέσα διδασκαλίας, και να διαμορφώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες των μαθητών.

• Θα γίνεται αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Ο στόχος της αξιολόγησης δεν είναι ο στιγματισμός και η τιμωρία, αλλά η διαρκής βελτίωση και η επιβράβευση της προσπάθειας, και για αυτό η αξιολόγηση θα συνδέεται με τη διαδικασία επιμόρφωσης και κατάρτισης.

• Θα καθιερωθεί η δυνατότητα «άσκησης» σε επιχειρήσεις, ώστε οι μαθητές να εξοικειώνονται με την πραγματική οικονομία, και να επιλέγουν αντικείμενο σπουδών με μεγαλύτερη σιγουριά.

• Θα καθιερωθεί εθνικό απολυτήριο, το οποίο θα αποκτάται με την επιτυχή ολοκλήρωση του λυκείου. Για τον προσδιορισμό του βαθμού του εθνικού απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί και των τριών τάξεων του λυκείου, με ειδικό συντελεστή ανά τάξη.

• Θα καθιερωθούν οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις για όλο το λύκειο, με επιλογή των θεμάτων από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας.

• Τα ΑΕΙ θα καθορίζουν τον ετήσιο αριθμό εισακτέων και τη βάση εισαγωγής.

• Θα καθιερωθεί ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών στα ν+2 έτη, εκτός εξαιρέσεων που θα αποφασίζονται από τα αρμόδια όργανα κάθε ιδρύματος.

• Θα διαμορφωθεί πλαίσιο που θα επιτρέπει στα ΑΕΙ να προσελκύουν πόρους από ιδιωτικές πηγές και να τους διαχειρίζονται με τον πιο αποδοτικό τρόπο, αλλά με τήρηση αυστηρών κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας.

• Η κρατική χρηματοδότηση προς τα ΑΕΙ θα γίνεται βάσει κριτηρίων και δεικτών και θα συνδέεται με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

• Σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα θα προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός υποτροφιών, που θα χορηγούνται με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών.

• Θα ενισχυθεί ο θεσμός της πρακτικής άσκησης στα πανεπιστήμια.

• Θα καθιερωθεί πρόγραμμα κινητικότητας για τους φοιτητές μεταξύ των ελληνικών ΑΕΙ, στα πρότυπα του Erasmus.

• Θα καταργηθεί το άσυλο στα ΑΕΙ. Θα νομοθετηθεί η αυτεπάγγελτη επέμβαση των δημοσίων αρχών για κάθε αξιόποινη πράξη που λαμβάνει χώρα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενώ οι πρυτανικές αρχές όταν δεν ενημερώνουν έγκαιρα τα αρμόδια δημόσια όργανα για παραβατικές πράξεις θα φέρουν πειθαρχικές ευθύνες.

Τέλος, ως γνωστόν, η Ν.Δ. υποστηρίζει την αναθεώρηση των παραγράφων του άρθρου 16 του Συντάγματος για την ανώτατη εκπαίδευση, ώστε να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών και ιδιωτικών ΑΕΙ, τα οποία θα ιδρύονται υπό αυστηρούς όρους και θα λειτουργούν με διαφάνεια, αξιολόγηση και λογοδοσία.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ