ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναγκαστική εκτέλεση κατά της Folli Follie από τις τράπεζες

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την Τετάρτη αναμένεται να επιδοθεί από τις πιστώτριες τράπεζες της Folli Follie ο τίτλος εκτέλεσης της πώλησης της συμμετοχής της στα Αττικά Πολυκαταστήματα. Ο λόγος για ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 35,7% που οι τράπεζες έλαβαν ως εξασφάλιση έναντι του δανεισμού τον Μάιο, οπότε και ξέσπασε η κρίση αξιοπιστίας αλλά και ρευστότητας στην Folli Follie μετά τις σχετικές καταγγελίες για την εμπορική και οικονομική της θέση. Η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στην επιχείρηση είναι της τάξης των 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο πλειστηριασμός θα ξεκινήσει με την κοινοποίηση στην εταιρεία των εγγράφων περί του εκπλειστηριασμού με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται σε νομοθετικό διάταγμα (1923) και επομένως δε χρειάζεται να εκδοθεί από δικαστήριο. Από την κοινοποίηση μέχρι τον πλειστηριασμό υπάρχει ένα διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, κατά το οποίο οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν κατά τον νόμο να προσπαθήσουν να κάνουν ανακοπή στην πώληση.

Οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές αναμένεται να ζητηθούν με καταληκτική ημερομηνία στην εβδομάδα που αρχίζει στις 10 Δεκεμβρίου και θα αξιολογηθούν με βάση την αποτίμηση που έχει διενεργηθεί από διεθνή οίκο για λογαριασμό των τραπεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αποτίμηση ανεβάζει την αξία του 100% της Αττικά Πολυκαταστήματα στα 140 εκατ. ευρώ. Με δεδομένο πως υπάρχει οργανωμένη μετοχική πλειοψηφία που ελέγχει τον όμιλο και το management, η μειοψηφική συμμετοχή που επιδιώκουν να εκποιήσουν θα φέρει κατά πάσα πιθανότητα discount. Για την αποτίμηση δεν ελήφθη υπ’ όψιν μόνον η λειτουργική κερδοφορία της τάξης των 16 εκατ. ευρώ (EBITDA) της Αττικά Πολυκαταστήματα, αλλά και το γεγονός πως έχει μηδενικό πρακτικά δανεισμό καθώς και ταμείο ύψους 50 εκατ. ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να καταβάλουν το 30% του ελάχιστου τιμήματος που θα οριστεί.

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ