ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 1-12-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ: Ο κ. Νταλαντιέ ομιλών την εσπέραν από ραδιοφώνου εδήλωσε: «Τολμώ να είπω ότι η 30ή Νοεμβρίου του 1938 θα παραμείνη ιστορική ημέρα. Μαζύ με την πλήρη αποτυχίαν της γενικής απεργίας, η ημέρα αυτή απέδειξε την απόφασιν της χώρας όπως συνεργασθή με πλήρη εμπιστοσύνην μετά της Κυβερνήσεως, ήτις επιδιώκει την σωτηρίαν της χώρας διά του σεβασμού των νόμων» [φωτ.: Ο Νταλαντιέ (κέντρο) μετά το ραδιοφωνικό διάγγελμα].

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: Επειτα από την «επέλασιν» του ομιλούντος και ηχητικού κινηματογράφου, ο οποίος εσάρωσε και απεμάκρυνε τον βωβόν, μια δεύτερη επανάστασις είναι και η «Χιονάτη». [...] Χωρίς ηθοποιούς, χωρίς έμψυχον υλικόν, χωρίς πρωταγωνιστήν, δημιουργεί ατμόσφαιραν. Τα «χαρτονάκια» του Ουώλτ Ντίσνεϋ, τα οποία μέχρι σήμερον τα ηξεύραμεν ως Μίκυ Μάους ή ως «Σίλλυ Σύμφωνυ», ολοκληρώνουν τώρα, με πληρέστατην πλέον την καλλιτεχνικήν μορφήν των, την έννοιαν της Κινησεογραφίας.

ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΝΩΛΕΑ: Ο γνωστός ηγέτης του κομμουνιστικού κόμματος, [...] ο αρχικομμουνιστής Μανωλέας, [...] αντελήφθη την οικτράν πλάνην του, ανεγνώρισε την μεγάλην ουτοπίαν που ονομάζεται κομμουνισμός [...] και μετενόησε.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ