ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ικανοποίηση στη ΔΕΗ από την αναβάθμιση της Standard & Poor’s

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ως «θετικό οιωνό για την επιτυχημένη έξοδο στις αγορές που σχεδιάζεται» είδε η ΔΕΗ την αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από τη Standard & Poor’s κατά μία βαθμίδα, από CCC σε CCC+, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των προοπτικών (outlook) σε θετικές από αρνητικές. Μάλιστα, η ΔΕΗ, σύμφωνα με κύκλους της επιχείρησης, έχει αναθέσει από τον Σεπτέμβριο σε σύμβουλο την έκδοση διεθνούς ομολόγου και η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019.

Το νέο ομόλογο θα είναι της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, με την επιχείρηση να αναμένει επιτόκιο κάτω από 5%. Σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση από την S&P, η ΔΕΗ σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι «αντανακλά κυρίως την επιτυχημένη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών, αλλά και τη θετική αξιολόγηση των δράσεων της εταιρείας για βελτίωση της εισπραξιμότητας, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αντιστροφή προβλέψεων για επισφάλειες». Η ΔΕΗ επισημαίνει επίσης στην ανακοίνωσή της ότι η S&P στην έκθεσή της τονίζει ότι η αναβάθμιση έλαβε υπόψη της και τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών στην Ελλάδα.

Η αναβάθμιση της ΔΕΗ από τον οίκο αξιολόγησης S&P την περασμένη εβδομάδα βασίζεται στα εξής δεδομένα:

• Την επιτυχή αναχρηματοδότηση του μεγάλου ομολογιακού του 1,3 δισ. ευρώ.

• Την εξασφάλιση πρόσθετων γραμμών χρηματοδότησης 620 εκατ. ευρώ που δίνει το περιθώριο στην επιχείρηση να καλύψει άνετα την ωρίμανση του μεγάλου ομολόγου (του τμήματος, δηλαδή, που δεν έχει αποπληρωθεί, ύψους 350 εκατ. ευρώ).

• Τη συνολική βελτίωση της ρευστότητας.

• Τη βελτίωση της αξιολόγησης της Ελλάδας, με δεδομένο ότι η ΔΕΗ αντιμετωπίζεται ως σχετιζόμενη με το κράτος επιχείρηση.

Ο οίκος παραμένει, πάντως, επιφυλακτικός για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ΔΕΗ, επισημαίνοντας την ανάγκη για στρατηγικό μετασχηματισμό, για μείωση της δέσμευσης από τα ορυκτά καύσιμα και την άνοδο των τιμών των ρύπων. Η S&P αναμένει τα προσαρμοσμένα EBITDA της επιχείρησης να κυμανθούν στα 370 εκατ. ευρώ το 2018 σε σχέση με τα 634 εκατ. του 2017.

Για την περίοδο 2019-2020 ο οίκος προβλέπει:

• Ιδια έσοδα για το 2019 με μείωση 5% των πωλήσεων ενέργειας που θα υποκατασταθεί με αύξηση των εσόδων ανά πελάτη (αύξηση τιμολογίων).

• Σημαντική μείωση των εσόδων το 2020 έως 14%- 15%, λόγω μείωσης μεριδίου αγοράς.

• Περιθώριο EBITDA στο 11%.

• Θετικές χρηματοροές της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, λόγω βελτίωσης στο μέτωπο των ανεξόφλητων.

• Επενδύσεις 1,7 δισ. στη διετία (ήδη 800 εκατ. έχουν δεσμευθεί).

• Μείωση του δανεισμού από την πώληση των λιγνιτικών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ