ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 52,8% για την ΕΛΤΕΧ Ανεμος το 9μηνο

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Κέρδη μετά από φόρους 10,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 52,8% σε ετήσια βάση, κατέγραψε η ΕΛΤΕΧ Ανεμος κατά το φετινό εννεάμηνο. Η βελτίωση αυτή αποδίδεται τόσο στην αυξημένη εγκατεστημένη ισχύ σε σχέση με πέρυσι, όσο και στα ευνοϊκότερα ανεμολογικά δεδομένα. Η θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ στον κλάδο της αιολικής ενέργειας εμφάνισε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 42,7 εκατ. ευρώ, έναντι 35,2 εκατ. ευρώ, μια αύξηση της τάξεως του 21,4%.

Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν κατά 30,7% σε 33 εκατ. ευρώ, έναντι 25,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 289,10 MW, τα οποία αφορούν 18 αιολικά πάρκα 282,15 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο 4,95 MW και ένα φωτοβολταϊκό έργο 2,00 MWp, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης έξι νέων πάρκων, συνολικής ισχύος 202 MW. Ειδικότερα, σήμερα, το αιολικό πάρκο Επέκταση Τετράπολις (6,4 MW) βρίσκεται στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας, αυξάνοντας την εγκατεστημένη ισχύ της εταιρείας σε 295,5 MW, ενώ παράλληλα άλλα πέντε αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 195,6 MW βρίσκονται υπό κατασκευή.

Εξ αυτών, το πάρκο Επτάδενδρος, ισχύος 28,8 MW, προκρίθηκε στους διαγωνισμούς που διοργάνωσε η ΡΑΕ τον Ιούλιο του 2018. Υπενθυμίζεται ότι ο καθαρός δανεισμός της ΕΛΤΕΧ Ανεμος αυξήθηκε σε 186,4, έναντι 172,3 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του προηγούμενου έτους, ακριβώς λόγω του ότι το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2018-2020 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σημειωτέον ότι η ΕΛΤΕΧ Ανεμος αποτέλεσε βασική πηγή διαμάχης της νυν με την προηγούμενη διοίκηση του ομίλου Ελλάκτωρ, η οποία επιδίωκε την πώλησή της (είχε μάλιστα ξεκινήσει και σχετική διαγωνιστική διαδικασία προσλαμβάνοντας και εξωτερικούς συμβούλους), προκειμένου με τα έσοδα που θα προέκυπταν να καλύπτονταν οι ζημίες από τα έργα που είχαν αναληφθεί στο εξωτερικό (κυρίως σε Βαλκάνια και Μέση Ανατολή).

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ