ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την Επ. Ανταγωνισμού σε «Ευρώπη» και «Αργος»

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πρόστιμα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στα δύο πρακτορεία διανομής Τύπου, την «Ευρώπη» και το «Αργος».

Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφασή της, η ανεξάρτητη αρχή έκρινε ότι τα δύο πρακτορεία συμμετείχαν σε αντιανταγωνιστική σύμπραξη που συνίστατο σε οριζόντιες συμφωνίες ή/και εναρμονισμένες πρακτικές με αντικείμενο τον καθορισμό κοινής εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής (προμηθειών), τον περιορισμό της διάθεσης, την κατανομή πελατείας και την εντεύθεν νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά διανομής Τύπου. Για τις πρακτικές αυτές επιβλήθηκε στο μεν «Αργος» πρόστιμο ύψους 350.000 ευρώ, στη δε «Ευρώπη» πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ.

Αμφότερα τα πρόστιμα είναι μειωμένα κατά 15% σε σύγκριση με αυτά που θα επιβάλλονταν κανονικά, εάν δηλαδή οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν συμμετείχαν στη λεγόμενη διαδικασία διευθέτησης διαφορών. Κεντρική ιδέα της διαδικασίας αυτής η οποία θεσπίστηκε το 2016, είναι ότι εταιρείες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε «καρτέλ», εάν συνεργασθούν και δηλώσουν παραδοχή της ενοχής τους, τιμωρούνται με πρόστιμα μειωμένα κατά 15%, ενώ ταυτόχρονα παραιτούνται των ένδικων μέσων, δηλαδή δεν μπορούν να προχωρήσουν στην κατάθεση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα εκτείνεται για την περίοδο από το 2001 έως το 2017 και ξεκίνησε αυτεπάγγελτα το 2012 ύστερα από τηλεφωνήματα που έκαναν λιανοπωλητές και περιπτερούχοι στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τα οποία καταγγέλλονταν οι εφημεριδοπώλες/υποδιανομείς Τύπου για μη προμήθεια Τύπου, χωρίς τη συνδρομή εύλογων και αντικειμενικών κριτηρίων. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δομή της αγοράς διανομής Τύπου, καθώς και την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, οδήγησε στη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας της αλυσίδας διανομής Τύπου.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διανομή Τύπου, στο επίπεδο της κεντρικής διανομής ή/και στις καθέτως συνδεόμενες με αυτήν δραστηριότητες της πρακτόρευσης διανομής Τύπου και της διανομής στα τελικά σημεία πώλησης. Η παραπάνω υπόθεση δεν σχετίζεται με την πρόσφατη παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία ζητήθηκε από το πρακτορείο «Αργος» να παγώσει έως την 1η Φεβρουαρίου 2019 τη νέα του τιμολογιακή πολιτική, η οποία είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από μερίδα εκδοτών, αλλά και από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ