ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν φορείς του κατασκευαστικού κλάδου

To μνημόνιο συναντίληψης φορέων υπέγραψαν οι πρόεδροι των συνδέσμων (από αριστερά προς τα δεξιά) Κωνσταντίνος Καλλέργης (ΣΕΓΜ), Γιώργος Συριανός (ΣΤΕΑΤ) και Γιώργος Βλάχος (ΣΑΤΕ).

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ζήτημα επιβίωσης θεωρούν οι φορείς του κατασκευαστικού κλάδου πως είναι η από κοινού επεξεργασία, προώθηση και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσεων και πρωτοβουλιών, που θα αποσκοπούν στην ανάκαμψη των κατασκευών και στην εξάλειψη του εξοντωτικού ανταγωνισμού ο οποίος έχει εγκαθιδρυθεί με τη μορφή των υπερβολικών –στον βαθμό του παραλογισμού– εκπτώσεων στα δημόσια έργα.

Στο πλαίσιο αυτό, εντός της εβδομάδας οι ενώσεις ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών), ΣΕΓΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών) και ΣΤΕΑΤ (Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανώτερων Τάξεων) προχώρησαν στην υπογραφή ενός μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας. To μνημόνιο συναντίληψης φορέων υπέγραψαν οι πρόεδροι των συνδέσμων Γιώργος Βλάχος (ΣΑΤΕ), Κωνσταντίνος Καλλέργης (ΣΕΓΜ) και Γιώργος Συριανός (ΣΤΕΑΤ).

Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ Κων. Καλλέργης, οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο έχουν υποχωρήσει κατά 73%, από τα 33,6 δισ. ευρώ του 2007, σε μόλις 9 δισ. ευρώ το 2017, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2008-2016 οι δημόσιες επενδύσεις υποχωρούσαν με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 4,3%. Ταυτόχρονα όμως, η μείωση της απασχόλησης είναι μικρότερη σε σχέση με τις απώλειες του κλάδου, είναι δηλαδή -48,8%, κάτι που μεταφράστηκε ως προσπάθεια να περιοριστούν οι απώλειες θέσεων εργασίας.

Μία από τις πρώτες κινήσεις των φορέων του κλάδου, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, θα είναι η προετοιμασία και σύνταξη τροποποιητικών και συμπληρωματικών διατάξεων του θεσμικού πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την άμβλυνση/επίλυση σημαντικών προβλημάτων στις διαδικασίες ανάθεσης, όπως π.χ. περιοριστικές και καταχρηστικές απαιτήσεις, ανεξέλεγκτες εκπτώσεις. Παρεμβάσεις θα επιδιωχθούν και στη νομοθεσία ωρίμανσης και αδειοδότησης των έργων, ώστε να επιταχυνθούν οι χρόνοι ανάθεσης έργων.

Για την επίλυση της «μάστιγας», όπως χαρακτηρίστηκε από τον πρόεδρο του ΣΤΕΑΤ, Γ. Συριανό, των υπερβολικών εκπτώσεων, οι φορείς θα προχωρήσουν στην ίδρυση ειδικού φορέα, με αντικείμενο την ανάπτυξη, λειτουργία, διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη εθνικού συστήματος τεχνικών προδιαγραφών και τιμολόγησης τεχνικών έργων κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό, θα είναι γνωστό με ακρίβεια, και χωρίς περιθώριο αυθαιρεσιών, το πραγματικό κόστος ενός δημοσίου έργου, ώστε να αποφεύγονται κάθε είδους «παιχνίδια» με τις τιμές και να είναι ακριβέστεροι οι προϋπολογισμοί των έργων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ