ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΩΝ

Γενικά Στοιχεία

  • Διεύθυνση : Εθνάρχου Μακαρίου & Δ. Φαληρέως 2, 185-47 Ν. Φάληρο, Πειραιάς
  • ΑΦΜ : 094105370, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά ΓΕΜΗ 44333507000

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 09/06/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2016

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2015

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2014

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2013

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2012

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2011

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2010

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2009

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2008

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2007

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2006

Οικονομικές Καταστάσεις 31/12/2005