ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Μέτρα κατά χειραγώγησης αγώνων και βίας

Μέτρα κατά χειραγώγησης αγώνων και βίας

Mε τίτλο «Κύρωση της σύμβασης Magglinen/Macolin σχετικά με τη χειραγώγηση αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις», τέθηκε από χθες και θα παραμείνει έως την ερχόμενη Δευτέρα σε διαβούλευση (opengov.gr) το πρώτο αθλητικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Οπως προκύπτει από τον τίτλο, βασικό θέμα είναι η κύρωση της σύμβασης για την αντιμετώπιση των χειραγωγημένων αγώνων, που αν και είχε υπογραφεί από την Ελλάδα το 2014, δεν είχε «περάσει» από τη Βουλή και, επομένως, παρέμενε ανεφάρμοστη. Η εν λόγω σύμβαση έχει στόχο την πρόληψη, εξιχνίαση και τιμωρία της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, καθώς και την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και της εσωτερικής και διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων κρατικών αρχών και των αθλητικών οργανώσεων και διοργανωτών αθλητικών στοιχημάτων.

Η σύμβαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

• Την απαγόρευση στους συντελεστές αγώνων να στοιχηματίζουν σε αθλητικές διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν.

• Τη συμμόρφωση των αθλητικών οργανισμών και των συνδεδεμένων με αυτούς μελών με όλες τις συμβατικές ή άλλες υποχρεώσεις τους.

• Την υποχρέωση των συντελεστών αγώνων να αναφέρουν αμέσως οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, συμβάν, ενθάρρυνση ή προσέγγιση μπορεί να θεωρείται παράβαση των κανόνων ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων.

• Ρυθμίσεις για την άμεση αναφορά περιστατικών ύποπτης δραστηριότητας που συνδέονται με τη χειραγώγηση αθλητικών αγώνων στις αρμόδιες δημόσιες αρχές ή στην εθνική πλατφόρμα.

• Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη διευκόλυνση της αποκάλυψης πληροφοριών που αφορούν πιθανές ή πραγματικές περιπτώσεις χειραγώγησης αθλητικών αγώνων, περιλαμβανομένης της επαρκούς προστασίας για τους πληροφοριοδότες.

Στο νομοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις με στόχο την καταπολέμηση της βίας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων στους κατόχους εισιτηρίων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Επίσης προβλέπεται η αξιοποίηση ιδιωτικού οπτικοακουστικού υλικού και τηλεοπτικού υλικού ως αποδεικτικού μέσου τέλεσης αξιόποινης πράξης, ώστε κάθε ποινικώς ενδιαφέρουσα πράξη, που τελείται εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, να διακριβώνεται, να ελέγχεται και να τιμωρείται με την προσήκουσα ποινή.

Οσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν αθλητικές ομοσπονδίες, υπάρχει πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί πρόεδρος αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερο από συνολικά τρεις φορές και σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική θέση Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας περισσότερο από συνολικά δύο φορές, πλήρους ή μερικής θητείας, ενώ λαμβάνονται υπόψη και θητείες που ξεκίνησαν πριν από τη δημοσίευση του νόμου.

Τέλος, «για λόγους ασφάλειας δικαίου, αλλά και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου και μετά τις γενικευμένες αντιδράσεις της αθλητικής κοινότητας, αναστέλλεται η ισχύς των ρυθμίσεων για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών φορέων…» (σ.σ. προβλέπονταν εκλογές με απλή αναλογική).