ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κάτω από τη βάση η χώρα στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Κάτω από τη βάση η χώρα στους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στην 4η θέση από το τέλος μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, πάνω μόνο από το Μεξικό, την Τουρκία και τη Χιλή, βρίσκεται η Ελλάδα στην υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ για όλους έως το 2030.

Συγκεκριμένα, ενώ οι χώρες του ΟΟΣΑ κατά μέσον όρο έχουν πετύχει το 58% των 17 στόχων, η Ελλάδα βρίσκεται σε ποσοστό υλοποίησης 49%.

Το θέμα αναδεικνύει στο χθεσινό δελτίο του για την ελληνική οικονομία ο ΣΕΒ, σημειώνοντας ότι «η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη παρά μόνο εάν είναι ισορροπημένη και συνοδεύεται από πρόοδο για όλους τους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, σε όλους τους τομείς που προσδιορίζουν την ανθρώπινη διάσταση στην ολότητά της».

Οι στόχοι του ΟΟΣΑ καλύπτουν 5 μεγάλες ενότητες: τις ανθρώπινες ανάγκες (φτώχεια, πείνα, υγεία, εκπαίδευση, ισότητα φύλων), τον πλανήτη Γη (νερό, βιωσιμότητα, κλίμα, θάλασσες, βιοποικιλότητα), την ευημερία (ενέργεια, οικονομία, υποδομές, ανισότητα, πόλεις), την ειρήνη (ασφάλεια) και τη συνεργασία (μέσα εφαρμογής πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης).

Τις χαμηλότερες επιδόσεις έχει η Ελλάδα στο θέμα της ισότητας των φύλων και της εκπαίδευσης, ενώ αντίθετα έχει καταβάλει σημαντικότερη προσπάθεια από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ στην αντιμετώπιση της πείνας. Στους τομείς της φτώχειας και της υγείας υπολείπεται ελαφρώς από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Σε θέματα που αφορούν τον πλανήτη Γη, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια στη βιωσιμότητα παραγωγής / κατανάλωσης και στις θάλασσες, ενώ στο νερό, στο κλίμα και στη βιοποικιλότητα βρίσκεται κοντά στις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Οπως επισημαίνεται στο δελτίο, «ο Ελληνας έχει χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, χαμηλή παραγωγικότητα και αντιμετωπίζει υψηλή ανεργία. Δεν πεινάει, δεν είναι παχύσαρκος και έχει σχετικά καλή υγεία, αν και καπνίζει σαν φουγάρο, ενώ δεν τα πάει καλά με την ισότητα των δύο φύλων. Ο Ελληνας δεν επιμορφώνεται διά βίου και η χώρα έχει υψηλό ποσοστό νέων που δεν εργάζονται, δεν σπουδάζουν, ούτε καταρτίζονται, ενώ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι χαμηλές».

Στην οικονομία

Γενικώς, στην οικονομία οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι αρκετά χαμηλότερες (33%) από τον μέσο όρο των επιδόσεών της (49%) και αυτό γιατί μειώθηκε το κατά κεφαλήν εισόδημα, προφανώς λόγω της κρίσης. Σύμφωνα με το δελτίο, αυτό καθιστά δύσκολη την επίτευξη των στόχων έως το 2030, καθώς λείπουν οι ισχυρές οικονομικές βάσεις.