ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε., κατά τη σημερινή συνεδρίασή
του, ενέκρινε τον χειρισμό της διοίκησης κατά τη χθεσινή συνάντηση
(20/8/2012) με εκπροσώπους της TEAM UEFA, με τον οποίο διασφάλισε
τη μετάδοση των αγώνων για το επόμενο διάστημα, χωρίς να δεσμεύεται
από την εκπλήρωση της σύμβασης με την TEAM UEFA, που είχε υπογραφεί
από την προηγούμενη διοίκηση της ΕΡΤ, διατηρώντας παράλληλα τη
δυνατότητα ενδεχόμενης νέας επαναδιαπραγμάτευσης στο μέλλον. Αυτό
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Το σημερινό ΔΣ της εταιρείας συζήτησε για τις υπάρχουσες
εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τη σύμβαση για την απόκτηση των
ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων του Champions League της περιόδου 2012
– 2015, λαμβανομένων υπόψη των προσφάτων εξελίξεων και της
γνωμοδότησης του δικηγορικού γραφείου στο οποίο ανετέθη η
διερεύνηση του ζητήματος, βάσει προηγούμενης απόφασής του.

Συγχρόνως, η ΕΡΤ εξασφάλισε την αποτροπή της ενδεχόμενης μονομερούς
καταγγελίας της σύμβασης από πλευράς TEAM UEFA, γεγονός το οποίο θα
παρέπεμπε σε διεθνή διαιτησία για την άμεση καταβολή ποινικής
ρήτρας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, η διοίκηση της ΕΡΤ
εξασφάλισε την απαλλαγή της από την υποχρέωση οποιασδήποτε
επιβάρυνσης της εταιρείας με τόκους υπερημερίας.


Πηγή: ΑΜΠΕ