ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οι αιτήσεις συμμετοχής

Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις απ’ όσους επιθυμούν να γίνουν λαμπαδηδρόμοι. Οι αιτήσεις θα υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στο site της «Αθήνα 2004» και σε έντυπη μορφή. H συγκέντρωση των αιτήσεων γίνεται στην Οργανωτική Επιτροπή, αλλά η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των λαμπαδηδρόμων γίνεται από τα Κέντρα Επιλογής Λαμπαδηδρόμων. Τα τελευταία αποτελούνται από τρία έως πέντε μέλη, τα οποία ορίζονται από τις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και από τους Δήμους (θα λειτουργήσουν συνολικά 192 κέντρα). Για να είναι κανείς συνοδός λαμπαδηδρόμος πρέπει να είναι κατ’ αρχάς άνω των 16 ετών, να είναι κάτοικος Ελλάδος, ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει πολιτικό αξίωμα, εκτός αν υπήρξε αθλητής και έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες και προφανέστατα να έχει την υγεία και την ικανότητα να μπορεί να τρέξει 1,5 χιλιόμετρο. H διάθεση των συγκεκριμένων αιτήσεων, όμως, γίνεται μόνον από τους δήμους και τις κοινότητες των ελληνικών προορισμών της Φλόγας οι οποίοι θα κάνουν και την επιλογή των συνοδών λαμπαδηδρόμων.

Οσον αφορά στα κριτήρια επιλογής του 78% των λαμπαδηδρόμων (οι υπόλοιπες θέσεις θα δοθούν από άλλους φορείς, όπως είναι οι χορηγοί, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η «Αθήνα 2004» κ.λπ.), η διοίκηση της Οργανωτικής Επιτροπής υποστήριξε ότι στόχος είναι να αναδειχθούν οι άνθρωποι που με τη δράση τους έχουν διακριθεί στον τομέα του αθλητισμού, του πολιτισμού, της επιστήμης, της ανθρώπινης προσφοράς στην τοπική τους κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε και η θερινή στολή του λαμπαδηδρόμου η οποία θα διατίθεται δωρεάν σε όσους επιλεγούν.