ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Πιο αυστηρά μέτρα παίρνει η WADA

Πιο αυστηρός γίνεται ο παγκόσμιος κώδικας κατά του ντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Η κατηγορία της «αποφυγής ελέγχου» επεκτείνεται σε αυτούς που θ’ αποφεύγουν την ειδοποίηση. Αν αποδειχθεί ότι ο αθλητής με πρόθεση προσπάθησε να αποφύγει έναν έλεγχο, δεν θα χρεώνεται με χαμένο έλεγχο, αλλά με την κατηγορία της αποφυγής ελέγχου. Ο ελεγκτής θα μπορεί, ακόμη και με ενδείξεις, να χρεώσει την κατηγορία «αποφυγής» σε αθλητή. Αυτό πρέπει να καταστήσει πολύ προσεκτικούς τους αθλητές και να δηλώνουν, πλέον, με ακρίβεια πού ακριβώς θα βρίσκονται.

Ακόμη, γίνονται πιο συγκεκριμένες οι κατηγορίες της αποτυχίας ή άρνησης υποβολής σε έλεγχο, ενώ σβήνει από τον κώδικα το άρθρο που ανέφερε ότι οι αθλητές δεν μπορούν να προσφεύγουν στα εθνικά δικαστήρια για θέματα ποινικής φύσεως και επαγγελματικών συμβάσεων.

Ενα άλλο βασικό θέμα που αναφέρεται στον κώδικα, αφορά το διάστημα των τριών χαμένων ελέγχων, που παραμένει 18 μήνες, σε αντίθεση με την αλλαγή την οποία επέφερε η Διεθνής Ομοσπονδία Στίβου στον δικό της κανονισμό, που κάνει λόγο για πέντε χρόνια. Τέλος, πρέπει να τονιστεί και ο κανονισμός μείωσης της ποινής των αθλητών που συνεργάζονται με τις αρχές για τη διαλεύκανση υποθέσεων ντόπινγκ άλλων αθλητών. Οι αθλητές αυτοί, εφόσον αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις ντόπινγκ ή τους έχει ήδη επιβληθεί τιμωρία, θα έχουν επιεική αντιμετώπιση και η ποινή τους θα μειώνεται.

Οι αλλαγές θα τεθούν προς επικύρωση στο παγκόσμιο συνέδριο του WADA τον Νοέμβριο στη Μαδρίτη.