ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οι πυλώνες μιας διοργάνωσης

oi-pylones-mias-diorganosis-2082071

Το 93% των κορυφαίων εταιρειών του αθλητισμού πιστεύει ότι η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων μπορεί να συμβάλει σε μακροχρόνιες θετικές αλλαγές στις πόλεις που τις φιλοξενούν, ενώ η έγκαιρη οργάνωση και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός αποτελούν τα «κλειδιά» της επιτυχίας τους, ενώ οι υποδομές και η χρήση τους μετά τη λήξη μιας διοργάνωσης αποτελούν την πιο σημαντική παράμετρο.

Τα παραπάνω είναι τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη «Sporting Leaders Study on Legacy», η οποία παρουσιάστηκε από την PwC (παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής υπηρεσιών) στο συνέδριο της SportAccord (Ενωση Ολυμπιακών και μη διεθνών αθλητικών οργανισμών) που έγινε στο Σότσι της Ρωσίας με θέμα την επιχειρηματικότητα στον αθλητισμό και έφερε σε επαφή εκπροσώπους από περισσότερες από 100 διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και οργανισμούς.

Η μελέτη ερεύνησε τις απόψεις των εκπροσώπων των εταιρειών που συμμετέχουν στο συνέδριο SportAccord, οι οποίοι προέρχονται από εταιρείες που κατέχουν ηγετικές θέσεις στην αθλητική βιομηχανία και που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα οργανισμών που ασχολούνται με τον αθλητισμό και με τη διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν από τον Χαζέμ Γκαλάλ, διευθυντή του τομέα Global Cities and Local Government της PwC.

Μεταξύ άλλων, ο Χαζέμ Γκαλάλ τόνισε: «Το να φέρεις ένα καλό αποτέλεσμα σε μία αθλητική διοργάνωση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και σύμπνοια με το μακροπρόθεσμο όραμα μιας πόλης ή μιας περιοχής, όπως επίσης και συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. Παρά τις πολλές παραμέτρους που εμπλέκονται στην ανάληψης μιας μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων και μη άμεσων οφελών, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι υποδομές και η χρήση τους μετά τη λήξη μιας διοργάνωσης αποτελούν την πιο σημαντική παράμετρο».

Ο βασικός παράγοντας που συντελεί σε μια επιτυχή αθλητική διοργάνωση, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι η αντιμετώπιση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν στα πολύ αρχικά στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού, με το 96% εκείνων που απάντησαν να το θεωρούν σημαντικό. Οι υπόλοιποι παράγοντες που συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη διοργάνωση, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, είναι η σύμβαση του σχεδιασμού της διοργάνωσης με τα μακροπρόθεσμα αναπτυξιακά πλάνα της πόλης που φιλοξενεί την εκδήλωση (94%), η αποτελεσματική επικοινωνία και διαχείριση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (92%) και ο σωστός οικονομικός σχεδιασμός (90%).

Οι περιφερειακές δημόσιες υπηρεσίες και οι τοπικές αρχές (95%), οι οργανωτικές επιτροπές (92%) και η κυβέρνηση (89%) είναι κατ’ αρχάς υπεύθυνες για την επίτευξη μιας επιτυχημένης αθλητικής διοργάνωσης.

Η κυβέρνηση (42%) θεωρείται η πιο κατάλληλη για να εκτιμήσει την επιτυχία μιας διοργάνωσης, ακολουθούμενη από τους ανεξάρτητους εξειδικευμένους συμβούλους (36%), τον τοπικό πληθυσμό (28%) και τις οργανωτικές επιτροπές (27%).

Απαιτείται χρονικό διάστημα δύο έως πέντε ετών για να εκτιμηθεί η επιτυχία μιας αθλητικής διοργάνωσης. Οι πιο σημαντικές μέθοδοι μέτρησης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της επιτυχίας μιας αθλητικής διοργάνωσης είναι η χρήση των υποδομών, ο όγκος του τουρισμού που έρχεται στον τόπο διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης, καθώς και η ποιότητα του νέου περιβάλλοντος που δημιουργήθηκε, με περισσότερους από 80% των ερωτηθέντων να τα θεωρούν σημαντικά.

Οι υποδομές κυριάρχησαν στη λίστα με τους συντελεστές που θεωρούνται από τους ηγέτες του χώρου ότι αναδεικνύονται σε μεγάλο βαθμό από τη φιλοξενία μιας αθλητικής διοργάνωσης.