ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Οπαδοί με… ονοματεπώνυμο

opadoi-me-amp-8230-onomateponymo-2108346

Η έκδοση κάρτας φιλάθλου ως προϋπόθεσης για την απόκτηση εισιτηρίου για την παρακολούθηση αγώνων και οι περιορισμοί που ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 30 Σεπτεμβρίου για την προμήθεια ενός απλού εισιτήριου και αποτελούν οιονεί διαδικασία μετάβασης στην κάρτα φιλάθλου προκαλούν αντιδράσεις στην πλευρά των οργανωμένων οπαδών των μεγάλων και όχι μόνο ομάδων.

Τα παραπάνω αποτελούν απότοκα του αθλητικού νόμου που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο και της ακόλουθης υπουργικής απόφασης του περασμένου Αυγούστου, που έχουν στόχο την αντιμετώπιση πράξεων βίας στις αθλητικές εκδηλώσεις.

Στην πραγματικότητα τα νέα μέτρα, που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται, αλλάζουν τη διαδικασία απόκτησης εισιτηρίου και εισόδου των φιλάθλων στο γήπεδο, όπως τις ξέραμε εδώ και χρόνια.

Τα εισιτήρια εκδίδονται πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή. Εως την 1η Ιανουαρίου 2016, οπότε καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση κάρτας φιλάθλου, οι φίλαθλοι υποχρεούνται να εισέρχονται στα γήπεδα με τη επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή της άδειας διαμονής, και την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ στο σώμα του εισιτηρίου. Η επίδειξη των ανωτέρω είναι υποχρεωτική, τόσο κατά την αγορά του εισιτηρίου όσο και κατά την είσοδο στο γήπεδο, οπότε μπορεί να ζητείται η εν λόγω επίδειξη στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων.

Το εκδιδόμενο ονομαστικό εισιτήριο φέρει, απαραιτήτως, ονοματεπώνυμο του φιλάθλου υπέρ του οποίου εκδίδεται και τον αριθμό ΑΜΚΑ. Εξαιρούνται οι φίλαθλοι αλλοδαπών ομάδων, τα εισιτήρια των οποίων θα εκδίδονται κατόπιν αιτήματος του συλλόγου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο αριθμός διαβατηρίου εκάστου φιλάθλου, καθώς και αντίγραφο της σελίδας με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του φιλάθλου. Για τους ανήλικους που δεν έχουν ταυτότητα γίνεται χρήση του αριθμού ταυτότητας του ενήλικου που έχει την επιμέλειά τους. Στην οπίσθια όψη κάθε εισιτηρίου υποχρεωτικά αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι ο νόμιμος κάτοχος του ονομαστικού εισιτηρίου είναι υπεύθυνος αποζημίωσης για τυχόν φθορά της θέσης του, ενώ δεν θα μπορεί να μεταβιβάσει το εισιτήριο σε τρίτο πρόσωπο.

Τα παραπάνω θα ισχύσουν το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016, οπότε είναι υποχρεωτική για κάθε φίλαθλο η έκδοση κάρτας φιλάθλου, προκειμένου να δύναται να εισέλθει σε γήπεδο που τελούνται αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων της Σούπερ Λίγκας και της Α1 μπάσκετ, εξαιρούμενης για φέτος της Φούτμπολ Λιγκ και χωρίς εφαρμογή στη Γ’ Εθνική. Από την 1η Ιανουαρίου 2016 δεν θα είναι δυνατή, σε καμία περίπτωση, η έκδοση εισιτηρίων χωρίς τη χρήση κάρτας φιλάθλου. Για την έκδοσή της κατατίθεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε ΑΑΕ ή ΤΑΑ, η οποία συνοδεύεται με την κατάθεση: α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας διαμονής και γ) του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης. Η κάρτα φιλάθλου θα φέρει κωδικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης, και θα εκδίδεται με την κατάθεση της αίτησης. Θα την παραλαμβάνει αμέσως ο αιτών φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως δύο ευρώ ως δαπάνη για την έκδοσή της. Η κάρτα φιλάθλου θα έχει διετή ισχύ, δυνάμενη να ανανεώνεται, θα είναι έντυπη και θα φέρει υποχρεωτικά την ένδειξη Εθνική Κάρτα Φιλάθλου, ενώ θα έχει την ελληνική σημαία. Οι ανήλικοι υποχρεούνται να εκδώσουν κάρτα φιλάθλου παρέχοντας όλα τα στοιχεία, πλην του αριθμού αστυνομικής ταυτότητας, στη θέση του οποίου δηλώνεται ο αριθμός του γονέα που έχει την επιμέλεια.

Τα προσωπικά δεδομένα και η φοροδιαφυγή με τα εισιτήρια

Οι αντιδράσεις των οργανωμένων οπαδών για την κάρτα φιλάθλου κάνουν λόγο για παραβίαση «προσωπικών δεδομένων». Στην υπουργική απόφαση προβλέπεται η δημιουργία Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, στο οποίο τηρείται η κεντρική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει λίστα φυσικών προσώπων στα οποία έχει απαγορευθεί η είσοδος στα γήπεδα καθώς και η εφαρμογή διαχείρισης της κάρτας φιλάθλου. Επίσης, με ευθύνη των ΑΑΕ και ΤΑΑ λειτουργούν επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, στα οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία των φιλάθλων που αγοράζουν εισιτήρια αγώνων. Τα επιμέρους Συστήματα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου των ΑΑΕ και ΤΑΑ είναι υποχρεωτικά διασυνδεδεμένα με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου, που λειτουργεί με ευθύνη των ομοσπονδιών και των λιγκών κατά περίπτωση. Η Σούπερ Λίγκα και ο ΕΣΑΚΕ έχουν τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας, διά των διοικητικών συμβουλίων και ως υπεύθυνοι επεξεργασίας έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας των αρχείων.

Στην κεντρική βάση δεδομένων, όπου καταχωρίζονται, αμελλητί, οι επιβαλλόμενες, αρμοδίως, κυρώσεις σε βάρος φυσικών προσώπων για πράξεις βίας, θα έχει άμεση πρόσβαση η αστυνομική αρχή διά της χορήγησης στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ειδικών κωδικών πρόσβασης και το υπουργείο Δικαιοσύνης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το υπουργείο Οικονομικών εφοδιάζεται από ΑΑΕ και ΤΑΑ με ειδικό κωδικό αριθμό, προκειμένου οι κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ να έχουν άμεση πρόσβαση στο Επιμέρους Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου για τον έλεγχο των φορολογικών στοιχείων των διατεθειμένων εισιτηρίων. Οι ΔΟΥ θα πρέπει να δύνανται σε πραγματικό χρόνο και οποτεδήποτε να μπορούν να ελέγχουν τον αριθμό των πωλούμενων εισιτηρίων σε κάθε αγώνα. Μιλώντας στην «Κ» για το μέτρο της κάρτας φιλάθλου, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Σταύρος Κοντονής, τόνισε: «Το μέτρο της κάρτας φιλάθλου, που κατ’ αναλογία εφαρμόζεται στο Βέλγιο, στην Τουρκία, στην Κύπρο, πρόσφατα στην Ιταλία και αλλού, σε συνδυασμό με το κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικού εισιτηρίου αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των πράξεων βίας και των αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις και της φοροδιαφυγής. Επίσης, αποσκοπούν στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης, στην προστασία και ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, στην ευχερέστερη προμήθεια των εισιτηρίων, καθώς και στην πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις».