ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ενδιαφέρουσες διατάξεις του σχεδίου νόμου για τον νέο κώδικα αντιντόπινγκ

endiaferoyses-diataxeis-toy-schedioy-nomoy-gia-ton-neo-kodika-antintopingk-2120364

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες Διατάξεις», μεταξύ άλλων προβλέπονται ποινές, όπως αφαίρεση βαθμών, σε ομάδες σε περίπτωση που βρεθούν ντοπαρισμένοι άνω των δύο αθλητών κατά τη διάρκεια μίας αθλητικής διοργάνωσης.

Επίσης προβλέπεται η συγκρότηση πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου από το ΕΣΚΑΝ, που θα συζητά τις υποθέσεις ντόπινγκ σε πρώτο βαθμό. Σε δεύτερο βαθμό οι υποθέσεις θα εκδικάζονται από το ΕΣΚΑΝ. Αυτό σημαίνει ότι σε πειθαρχικό επίπεδο, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, ο πειθαρχικός έλεγχος του ντόπινγκ φεύγει από τη δικαιοδοσία της ΕΠΟ. 

Τέλος στις άλλες διατάξεις του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η επέκταση του ελέγχου από το Ελεγκτικό Συμβούλιο της ΓΓΑ και στους ίδιους πόρους των αθλητικών ομοσπονδιών και όχι μόνο στην κρατική επιχορήγηση. Αυτή η διάταξη αφορά τα οικονομικά της ΕΠΟ.

Διαβάστε κάποιες από τις πιο ενδιαφέρουσες διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου:

– Συνέπειες σε ομαδικά αθλήματα

Στην περίπτωση που περισσότερα από δύο μέλη μίας αθλητικής ομάδας διαπιστωθεί ότι έχουν διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ κατά τη διάρκεια μίας αθλητικής διοργάνωσης, ο εποπτεύων φορέας της συγκεκριμένης αθλητικής διοργάνωσης επιβάλει την κατάλληλη κύρωση στην ομάδα (π.χ. απώλεια βαθμών, ακύρωση από αγώνα ή αθλητική διοργάνωση, ή άλλη κύρωση), επιπροσθέτως οποιασδήποτε άλλης συνέπειας έχει επιβληθεί στους επιμέρους αθλητές που έχουν διαπράξει την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ.

– Συμμόρφωση ομοσπονδιών

Όλες οι εθνικές ομοσπονδίες και τα μέλη τους συμμορφώνονται μ’ αυτούς τους κανόνες για το αντι-ντόπινγκ. Αυτοί οι κανόνες του αντι-ντόπινγκ θα πρέπει να ενσωματώνονται επίσης είτε άμεσα ή με αναφορά και παραπομπή στους κανόνες κάθε εθνικής ομοσπονδίας έτσι ώστε ο ΕΣΚΑΝ να μπορεί να επιβάλλει την εφαρμογή τους ευθέως εναντίον των αθλητών και άλλων προσώπων που υπάγονται στη δικαιοδοσία της εθνικής ομοσπονδίας.

– Ακαταδίωκτο μελών Ελεγκτικού Συμβουλίου – ΕΕΑ – ΕΣΚΑΝ

«Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ και τα Μέλη των Ελεγκτικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν ευθύνονται προσωπικά, αστικά ή ποινικά, δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώμη, εισήγηση ή πόρισμα ελέγχου που διατύπωσαν ή για πράξη που διενήργησαν, κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων τους. Τα πρόσωπα αυτά διώκονται μόνο για παραβίαση απορρήτου και υπέχουν ευθύνη έναντι του ελληνικού δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις τους που τελέστηκαν από δόλο ή από βαρεία αμέλεια. Η παρούσα διάταξη δεν αφορά σε πειθαρχικά παραπτώματα που ελέγχονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων»

Σε άλλα θέματα, σχετικά με τη βία, τους οικονομικούς ελέγχους σε αθλητικούς φορείς και την καταλληλότητα εγκαταστάσεων, οι διατάξεις προβλέπουν:

– Παροχή πληροφοριών για περιστατικά βίας

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 4326/2015 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Η συνεργασία των ανωτέρω νομικών και φυσικών προσώπων (σ.σ. Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες) με τις Αρχές και η παροχή στοιχείων, όταν έχουν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, αποτελούν καταρχήν ελαφρυντικές περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, μπορεί δε να συνιστούν και λόγους για τους οποίους τα πρόσωπα παραμένουν ατιμώρητα».

– Έλεγχος στα οικονομικά της ΕΠΟ

Όλοι οι αθλητικοί φορείς του παρόντος νόμου υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για έλεγχο των λογιστικών βιβλίων, των παραστατικών εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου, το οποίο ζητείται από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης της διενέργειας ελέγχου, η οποία διαπιστώνεται με έκθεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Πολιτισμού με απόφασή του, που εκδίδεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναστέλλει την καταβολή οποιασδήποτε επιχορήγησης προς τον συγκεκριμένο αθλητικό φορέα για ορισμένο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής, το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι (6) μηνών.
Η διάταξη αυτή αφορά τα οικονομικά της ΕΠΟ.

– Έκδοση αδειών αθλητικών εγκαταστάσεων από τη ΓΓΑ

Από την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 απαγορεύεται η συμμετοχή οποιασδήποτε ομάδας Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. σε εθνικό πρωτάθλημα ή Κύπελλο Ελλάδος των αθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, εφόσον δεν έχει βεβαιωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η καλή λειτουργία στην αθλητική εγκατάσταση στην οποία θα διενεργούνται οι αγώνες της ομάδας των προβλεπομένων στα άρθρα 41 Ε’ και 41 Γ’ του ν. 2725/1999 συστημάτων ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου.