ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κατατέθηκε μίνι αθλητικό νομοσχέδιο

Κατατέθηκε μίνι αθλητικό νομοσχέδιο

Στην κατάθεση τροπολογίας, για να γίνει η προγραμματισμένη για τις 30/6 τακτική Γ.Σ. της ΕΠΟ με βάση το καταστατικό της ομοσπονδίας και όχι με βάση τον αθλητικό νόμο, προχώρησε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γ. Βασιλειάδης, ο οποίος κατέθεσε στη Βουλή μίνι νομοσχέδιο.

Οσον αφορά την ΕΠΟ, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «δρομολογείται η ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Εξομάλυνσης που όρισε η FIFA στην ΕΠΟ με σκοπό, μεταξύ άλλων, και τη θεσμική αναμόρφωση των καταστατικών λειτουργιών της ΕΠΟ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θωρακίζονται νομικά η σύγκληση και η συγκρότηση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ σύμφωνα με το καταστατικό της ώστε να ψηφιστούν οι απαιτούμενες καταστατικές τροποποιήσεις και εν συνεχεία να προκηρυχθούν εκλογές για την ανάδειξη φυσικής ηγεσίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

Η διάταξη για την ΕΠΟ, στο άρθρο 1 αναφέρει: «Για τη σύγκληση, συγκρότηση και λειτουργία της Γ.Σ. της ΕΠΟ, πλην της περίπτωσης διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις του καταστατικού της».

Στο άρθρο 3 προβλέπεται η παράταση όσον αφορά το χρόνο έναρξης της «κάρτας φιλάθλου» από 31/3 2017 σε 31/12 2017, «για να αντιμετωπιστούν προβλήματα τεχνικής φύσεως και πρακτικής εφαρμογής». Στα άρθρα 4-8 προβλέπεται η αλλαγή ως προς τη διαδικασία τη έκδοσης άδειας καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Το νομοσχέδιο εισάγει τη διάκριση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, τη δυναμικότητά τους και την κατηγορία των αγώνων που φιλοξενούν. Κάποιες από αυτές θα αδειοδοτούνται απευθείας από τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού (για το ΟΑΚΑ, το ΣΕΦ, το Καυταντζόγλειο και τον Αγιο Κοσμά), άλλες από τον δήμαρχο και άλλες από τον περιφερειάρχη, ενώ θα υπάρχουν και κάποιες που θα λειτουργούν με βάση βεβαιώσεις φορέων και ομοσπονδιών.

Οπως αναφέρεται, ουδεμία αθλητική συνάντηση θα διεξάγεται χωρίς ο χρήστης της αθλητικής εγκατάστασης να έχει εξασφαλίσει άδεια διεξαγωγής της συνάντησης σε διάστημα δύο μηνών από την έναρξη ισχύς του νόμου. Οι υπεύθυνοι για τη χρήση εγκαταστάσεων χωρίς άδεια (ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης) θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και πρόστιμο τουλάχιστον 50.000 ευρώ. Η ίδια ποινή θα επιβάλλεται και στους προέδρους των αθλητικών σωματείων που μετέχουν στη συνάντηση.

Στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι η νέα αθλητική ανώνυμη εταιρεία που θα συσταθεί από ιδιωτικό σωματείο και θα πάρει τη θέση της προηγούμενης ΑΑΕ, η οποία τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, είτε λόγω του υποβιβασμού από την κατώτερη επαγγελματική κατηγορία, είτε λόγω αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, διαδέχεται αυτοδικαίως από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2016-17 την προηγούμενη ΑΑΕ σε όλες εν γένει τις υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και προς οποιονδήποτε τρίτο.

Τέλος, υπάρχουν διατάξεις περί μείωσης της εγγυητικής επιστολής που καταβάλλουν οι ΚΑΕ, για επιλεκτική χορήγηση τιμής ένεκεν διπλώματος προπονητή, κυρίως όταν υπάρχει συσχέτιση με ολυμπιακό μετάλλιο και για την πληρωμή των αποζημιώσεων των μελών της ΔΕΑΒ για το 2016.