ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Χαλαρώνει ο κανονισμός αδειοδότησης

Χαλαρώνει ο κανονισμός αδειοδότησης

Στην αναστολή του κανονισμού αδειοδότησης (άρθρο 52) σχετικά με τη βιωσιμότητα και την καθαρή θέση των ΠΑΕ συμφώνησαν προχθές η ΕΠΟ (Γραμμένος) και η Σούπερ Λίγκα (Β. Γκαγκάτσης), παρότι ο προϊστάμενος του τμήματος αδειοδοτήσεων, Γ. Δημητρίου, που ήταν παρών στη συνάντηση, κράτησε αποστάσεις και φέρεται να διαφώνησε με την απόφαση περί αναστολής του συγκεκριμένου άρθρου του κανονισμού.

Συγκεκριμένα, όποια ομάδα έχει αρνητική καθαρή θέση θα αδειοδοτείται, εφόσον η αρνητική θέση έχει βελτιωθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, «έστω και κατά ένα ευρώ» χωρίς να υποβληθεί στη διαδικασία περαιτέρω έλεγχου για τη βιωσιμότητά της.

Με βάση το άρθρο 52, όπως είναι διατυπωμένο σήμερα, οι ΠΑΕ που έχουν παραβιάσει είτε τον δείκτη της «βιώσιμης επιχείρησης» είτε τον δείκτη της «αρνητικής καθαρής θέσης», θα έπρεπε να μπουν σε καθεστώς «ελέγχου βιωσιμότητας».

Σε αυτή την περίπτωση, όπως αναφέρεται στον κανονισμό αδειοδότησης, «η υποψήφια (σ.σ. προς αδειοδότηση ΠΑΕ) πρέπει να συντάσσει και να υποβάλει μελλοντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξει στην ΕΠΟ ότι μπορεί να είναι βιώσιμη επιχείρηση μέχρι το τέλος της περιόδου αδειοδότησης.

Για τον δείκτη της «βιώσιμης επιχείρησης» απαιτείται έκθεση ορκωτού ελεγκτή σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ή ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν, που θα συμπεριλαμβάνει έμφαση ουσίας ή επιφυλακτικό πόρισμα/γνωμάτευση σε σχέση με τη βιώσιμη επιχείρηση.

Για τον δείκτη της αρνητικής καθαρής θέσης απαιτούνται ετήσιες και ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που θα γνωστοποιούν καθαρή θέση παθητικού (αρνητική καθαρή θέση).

Με άλλες λέξεις, οι ΠΑΕ που παραβιάζουν τους δύο προαναφερθέντες δείκτες θα έπρεπε, προκειμένου να αδειοδοτηθούν, να υποβάλουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται ο ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, η κατάσταση ταμειακών ροών. Επίσης, θα έπρεπε να προσκομίσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενδιάμεσης περιόδου, όπως καταστάσεις ταμειακών ροών τριμήνου, οι οποίες θα συγκρίνονταν με τις αντίστοιχες περυσινές.

Οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις είχαν περιληφθεί από πέρυσι στον κανονισμό αδειοδότησης, όμως η εφαρμογή τους ανεστάλη για ένα έτος έπειτα από αίτημα της Σούπερ Λίγκας, που έκανε δεκτό η τότε διοίκηση της ομοσπονδίας, επειδή, όπως υποστήριζε η Λίγκα δεν υπήρχε αρκετός χρόνος προετοιμασίας για τις ΠΑΕ.

Φέτος αποφασίστηκε, πάλι έπειτα από αίτημα της Σούπερ Λίγκας, η περαιτέρω αναστολή ισχύος του εν λόγω άρθρου, επειδή, όπως ειπώθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο του συνεταιρισμού, Β. Γκαγκάτση, θα υπάρξουν ομάδες που θα κινδυνεύσουν με υποβιβασμό. Αντίθετος στην απόφαση που ελήφθη ήταν ο διευθυντής του τμήματος αδειοδότησης, Π. Δημητρίου, ο οποίος είπε ότι αν ισχύσει ο έλεγχος βιωσιμότητας των ΠΑΕ και υπάρξει επιτήρηση θα μπορούσαν να αποφευχθούν φαινόμενα μαζικών προσφυγών ποδοσφαιριστών και αδυναμία των ΠΑΕ να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Με αφορμή χθεσινά δημοσιεύματα που ερμήνευαν την απόφαση που ελήφθη ως φωτογραφική για την περίπτωση του Παναθηναϊκού, η ΕΠΟ διευκρίνισε τα εξής: «Ουδεμία “φωτογραφική” αλλαγή προς όφελος Ποδοσφαιρικής Ανωνύμου Εταιρείας περιλαμβάνεται στο νέο κανονισμό αδειοδότησης».

Οι αλλαγές στον κανονισμό αδειοδότησης θα εγκριθούν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ την ερχόμενη Δευτέρα, στη συνεδρίαση που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η Σούπερ Λίγκα, που συνεδριάζει σήμερα, αναμένεται να διατηρήσει την ποινή του υποβιβασμού των ΠΑΕ που δεν αδειοδοτηθούν επειδή έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποδοσφαιριστές, προσωπικό και Δημόσιο, κάτι που σημαίνει αφενός ότι θα πρέπει μέχρι τις 31/03/2018 να έχουν διακανονιστεί όλες οι απαιτήσεις που έχουν προκύψει μέχρι τις 31/12/2017 και αφετέρου ότι ο κίνδυνος υποβιβασμού παρά την «ευεργετική» ρύθμιση παραμένει για όσες ΠΑΕ εμφανίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η ποινή του υποβιβασμού για τις ΠΑΕ που δεν αδειοδοτούνται λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών επανήλθε πέρυσι με θύμα τον Ηρακλή, που υποβιβάστηκε λόγω χρεών και, επομένως, μη αδειοδότησης.