ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ποδόσφαιρο: Η αντίστροφη μέτρηση των αδειοδοτήσεων

Ποδόσφαιρο: Η αντίστροφη μέτρηση των αδειοδοτήσεων

H ποινή υποβιβασμού για τις ΠΑΕ που δεν θα πάρουν άδεια συμμετοχής στο επόμενο πρωτάθλημα, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατηρήθηκε και φέτος από τη Σούπερ Λίγκα και την ΕΠΟ.

Επομένως, όλες οι ΠΑΕ του συνεταιρισμού θα πρέπει προκειμένου να μην έχουν την τύχη του Ηρακλή, ο οποίος υποβιβάστηκε πέρυσι λόγω μη αδειοδότησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές, να έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους μέχρι την προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία.

Η αντίστροφη μέτρηση για την καταληκτική ημερομηνία έχει αρχίσει. Κάθε υποψήφια προς αδειοδότηση ΠΑΕ θα πρέπει να αποδείξει ότι μέχρι το τέλος του ερχόμενου Μαρτίου (31/3/2018) δεν έχει καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή σε ποδοσφαιριστές, προπονητές και εργαζομένους με τους οποίους σύναψε σύμβαση συνεργασίας μέχρι τις 31/12/ 2017.

Μέχρι το ίδιο διάστημα θα πρέπει να έχει διακανονίσει τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικούς φορείς και προς την εφορία «ως αποτέλεσμα συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων».

Ληξιπρόθεσμες θεωρούνται οι οφειλές που δεν έχουν εξοφληθεί σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους. Ειδικότερα, ληξιπρόθεσμες θεωρούνται οι οφειλές που η υπό αδειοδότηση ΠΑΕ δεν μπορεί να αποδείξει ότι εξόφλησε μέχρι τις 31/3 2018, είτε πλήρως είτε έχοντας συνάψει συμφωνία με τον πιστωτή ο οποίος εγγράφως την έχει αποδεχθεί. Οι οφειλές προκύπτουν είτε από έλεγχο που διενεργεί η ίδια η ΕΠΟ με βάση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν υποβληθεί και με άλλα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της είτε από ορκωτό λογιστή.

Η υπό αδειοδότηση ΠΑΕ μπορεί να εγείρει νομικές αξιώσεις με τις οποίες να προσβάλει την υποχρέωση σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε αυτή την περίπτωση, αν τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ κρίνουν ότι οι νομικές αξιώσεις γίνονται προκειμένου να παρέλθουν οι καταληκτικές ημερομηνίες, το σχετικό ποσό θα συνεχίσει να θεωρείται ληξιπρόθεσμη οφειλή.

Ο έλεγχος των φακέλων και συνεπώς των ληξιπρόθεσμων οφειλών γίνεται αρχικά από το τμήμα αδειοδότησης της ΕΠΟ. Στη συνέχεια, οι φάκελοι των ομάδων παίρνουν τον δρόμο προς τα δύο αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα που είναι το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο όργανο αδειοδότησης. Πρόκειται για ανεξάρτητα μεταξύ τους όργανα που στελεχώνονται με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ από δικηγόρους και ορκωτούς ελεγκτές. Πρόεδρος συνήθως διορίζεται συνταξιούχος δικαστικός.

Κατά τη διαδικασία, που δεν είναι δημόσια, αλλά κάθε ΠΑΕ εκπροσωπείται και λαμβάνει χώρα συνήθως τον Απρίλιο και τον Μάιο, ο διευθυντής του τμήματος αδειοδότησης της ΕΠΟ εισηγείται για τη χορήγηση ή μη άδειας συμμετοχής στο πρωτάθλημα στην υπό αδειοδότηση ΠΑΕ. Εφέσεις υποβάλλονται εντός πέντε ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης.