ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Tι ζητεί η FIFA για την αποφυγή του Grexit

Tι ζητεί η FIFA για την αποφυγή του Grexit

Eπιστολή έξι σημείων, που αν υλοποιηθούν από την ΕΠΟ θα αποφευχθεί ο κίνδυνος του Grexit, έστειλε η FIFA η οποία ζητεί από την ελληνική πλευρά να εστιάσει:

• Στην τοποθέτηση στην ΕΠΟ «ανεξάρτητου ειδικού» από το εξωτερικό, το πρόσωπο το οποίο θ’ αποφασιστεί από τη FIFA και την UEFA. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ο ρόλος του ειδικού θα καθοριστεί σε ξεχωριστή σύμβαση που θα συνταχθεί από τη FIFA και την UEFA, αναμένεται δε να παραμείνει στην Ελλάδα για δώδεκα τουλάχιστον μήνες. Από κοινού με την ΕΠΟ ο/η ειδικός πρέπει να παρουσιάσει το στρατηγικό πλάνο μαζί με το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή του, μέχρι την 15η Ιουλίου 2018».

• Στην κατά περίπτωση χρησιμοποίηση αλλοδαπών διαιτητών σε αγώνες της Σούπερ Λίγκας και του Κυπέλλου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: «Η ΕΠΟ θα τροποποιήσει τον Κανονισμό Διαιτησίας, μαζί με κάθε άλλο κανονισμό, εφόσον απαιτείται, ώστε να επιτρέπεται η δυνατότητα στην ΚΕΔ/ΕΠΟ του κατά περίπτωση ορισμού ξένων διαιτητών για τους αγώνες της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδος. Η αλλαγή αυτή θα τεθεί σε ισχύ πριν από την έναρξη της ελληνικής ποδοσφαιρικής περιόδου 2018/2019».

Επίσης, προβλέπεται ο διορισμός ενός ακόμα αλλοδαπού μέλους στην ΚΕΔ έπειτα από τον Πορτογάλο επικεφαλής, Βίτορ Περέιρα και τον Ισπανό Μαρίν. Τα τρία προερχόμενα από το εξωτερικό μέλη της ΚΕΔ «θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τους ορισμούς των διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδος. Το τρίτο μέλος θα οριστεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018». Σημειώνεται δε, ότι πρέπει άπαντες διαιτητές, βοηθοί, παρατηρητές να έχουν εξοφληθεί από την ΕΠΟ όλα τα οφειλόμενα ώς τις 31 Ιουλίου, ενώ ενθαρρύνεται σθεναρά η έγκαιρη υλοποίηση της τεχνολογίας VAR στην Ελλάδα.

• Στα δικαστικά όργανα προβλέπονται η έκδοση αποφάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, η κατάργηση του διαιτητικού δικαστηρίου, ως τρίτου βαθμού όσον αφορά τα πειθαρχικά αδικήματα και η ύπαρξη «επιθεωρητών για τη διερεύνηση των ζητημάτων που άπτονται του κανονισμού δεοντολογίας».

Ειδικότερα σημειώνεται: «Η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ πρέπει να εκδίδει αποφάσεις εντός πέντε εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση εφέσεως ενώπιον της επιτροπής εφέσεων της ΕΠΟ, η απόφαση θα λαμβάνεται εντός επτά εργασίμων ημερών».

Σε ό,τι αφορά το διαιτητικό δικαστήριο, αυτό παύει να αποτελεί τον τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας και οι προσφυγές κατά των αποφάσεων της επιτροπής εφέσεων θα εκδικάζονται από το CAS.

Επίσης, αναφέρεται ότι η επιτροπή Δεοντολογίας οφείλει να ενεργεί αυστηρά «κατά οποιουδήποτε αξιωματούχου – ήτοι οποιουδήποτε μέλους Δ.Σ., μέλους επιτροπής, ατόμων που ασκούν, de facto, τη διοίκηση επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών σωματείων, ακόμα και εάν η συμμετοχή τους δεν είναι επίσημη – που προβαίνει σε δυσμενείς και δυσφημιστικές δηλώσεις κατά των Αρχών και οργάνων του ποδοσφαίρου, ιδιαιτέρως μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης».

• Στην αντιμετώπιση του φαινομένου της χειραγώγησης αγώνων που παρουσιάζεται ως πρόβλημα κυρίως στους αγώνες της Football League. Για το θέμα αυτό υπήρξε προ ημερών συνάντηση του υφυπουργού Αθλητισμού, του προέδρου της ΕΠΟ και αξιωματούχων των FIFA και UEFA.

• Στην αντιμετώπιση της βίας. Για το θέμα αυτό στην επιστολή αναφέρεται ότι «θα συσταθεί ομάδα εργασίας μεταξύ της ΕΠΟ και των οικείων τοπικών αρχών στην οποία θα συμμετέχουν επίσης ειδικοί από τη FIFA και την UEFA, προκειμένου να εκπονηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη δημόσια ασφάλεια κατά τους αγώνες ποδοσφαίρου. Αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να υιοθετηθεί μέχρι την 28 Δεκεμβρίου 2018».

• Στο θέμα της επικοινωνίας. Η FIFA παροτρύνει την ΕΠΟ να εφαρμόσει μια νέα εσωτερική, επικοινωνιακή πολιτική που θα στοχεύει στη διασφάλιση της διαφάνειας της ΕΠΟ καθώς και στο να αποφευχθεί το γεγονός ότι τα ελληνικά ΜΜΕ δημοσιεύουν εικασίες για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΠΟ. Αυτή η επικοινωνιακή πολιτική πρέπει να παρουσιαστεί προς έλεγχο μέχρι την 29η Ιουνίου 2018.

Η επιστολή κλείνει με την επισήμανση ότι αν τα παραπάνω δεν γίνουν εντός των καταληκτικών ημερομηνιών, η ΕΠΟ θ’ αντιμετωπίσει εν νέου την απειλή του Grexit.