ΓΙΩΤΑ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗ


ΑΡΧΕΙΟ

16.11.2021 / 16:36

Ο Χρίστος Ζαφείρης παρουσιάζει μια ζώσα μαρτυρία του περασμένου αιώνα μέσω 18 συναισθηματικά φορτισμένων αφηγημάτων.