Θάνος Π. Ντόκος*

Θάνος Π. Ντόκος*

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωρα λήψης μέτρων για την εθνική ασφάλεια

Καθώς οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές, είναι θετικό ότι η νέα ομάδα εθνικής ασφαλείας (Εξωτερικών, Εθνικής Αμυνας, Προστασίας του Πολίτη, ΕΥΠ) είναι –επί το πλείστον– έμπειρη. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια δύσκολη γειτονιά, ενώ η οικονομική κρίση έχει επιβάλει σημαντικές περικοπές στις σχετικές δαπάνες και αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει στο ορατό μέλλον.