Αρίστος Δοξιάδης*

Αρίστος Δοξιάδης*

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισόδημα εγγυημένο από το Σύνταγμα;

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 21 του Συντάγματος, που αναφέρεται στα κοινωνικά δικαιώματα. Προτείνει την εξής προσθήκη: «Το κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος».