Κατερίνα Καπερναράκου

Κατερίνα Καπερναράκου

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΚΟΣΜΟΣ

Η δράση για την ενδυνάμωση των γυναικών βραβεύεται από την ΕΟΚΕ

kapern

Από όσα έχουμε από το 2019 να θυμόμαστε στο πεδίο των πρωτοβουλιών και των δράσεων για να εξασφαλίσουμε έναν κόσμο  με πολύ πιο ορατή, εκτεταμένη και ισχυρή την συμμετοχή των γυναικών σε αυτόν, ένα σημαντικό είναι η βράβευση πέντε οργανώσεων/ενώσεων στην Ιταλία, το Βέλγιο, την Βουλγαρία, την Φινλανδία και την Πολωνία από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) της ΕΕ στο πλαίσιο τους ετήσιου Βραβείου της Κοινωνίας Πολιτών.