Στάθης Ν. Καλύβας*

Στάθης Ν. Καλύβας*

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνική και δημογραφική συνέχεια

Ολες οι μελέτες για την εξέλιξη του πληθυσμού στην Ελλάδα συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα: η χώρα βρίσκεται σε πορεία σημαντικής πληθυσμιακής απομείωσης. Μολονότι ο ρυθμός των γεννήσεων κινείται καθοδικά εδώ και δεκαετίες, η τάση αυτή είχε ισοσταθμιστεί εξαιτίας της εισροής ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών μετά τη δεκαετία του ’90.