Βασίλης Αγγελικόπουλος

Βασίλης Αγγελικόπουλος

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποβολείο

shutterstock_1420775675

Δεν θα μας καταβάλει βέβαια η σκέψη ότι το «είκοσι-είκοσι» l το εύσχημον 2020 l είναι έτος δίσεκτο. l Ο βρεγμένος βροχή δεν φοβάται λένε l -και όχι πως δεν έχει η Ελλαδίτσα μας πράγματα να φοβάται, αλλά, l πρώτον, και πότε δεν είχε.