ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πήλινο τριεδρικό σφράγισμα στην Ακρόπολη της Μιδέας

Ενα πήλινο τριεδρικό σφράγισμα, ακέραιο και πολύ καλά διατηρημένο, ήταν το σημαντικότερο εύρημα της φετινής ανασκαφής στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Μιδέας -από τα μεγαλύτερα μυκηναϊκά κέντρα της Αργολίδας-, στις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Στη μια πλευρά του σφραγίσματος υπάρχει αποτύπωμα σφραγίδας με παράσταση ταύρου ενώ φέρει επίσης επιγραφή της Γραμμικής Β γραφής, με τρεις λέξεις χαραγμένες ανά μία σε κάθε πλευρά: «έργο του Αισόνιου για το Μέγαρον». Προφανώς συνόδευε ένα προϊόν, δηλ. πρώτη ύλη ή έτοιμο έργο, που θα επεξεργαζόταν ή είχε ήδη επεξεργαστεί ο τεχνίτης Αισόνιος με σκοπό να αποσταλεί στο «Μέγαρον». Η λέξη «Μέγαρον» είναι ίσως τοπωνύμιο της μυκηναϊκής εποχής (της Μιδέας ή άλλης θέσης) ή μπορεί να σημαίνει το ανάκτορο (της Μιδέας, των Μυκηνών ή της Τίρυνθος).

Οι ανασκαφές, προϊόν ελληνοσουηδικής συνεργασίας, ήταν υπό τη διεύθυνση της επίτιμης διευθύντριας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Αικ. Δημακοπούλου, με τη συμμετοχή της διευθύντριας Προϊστ. και Κλασ. Αρχαιοτήτων κ. Νικ. Διβάρη-Βαλάκου και αρχαιολόγων του Σουηδικού Αρχ/κού Ινστιτούτου. Η φετινή έρευνα επικεντρώθηκε σε περιοχές της ανατολικής και της δυτικής πύλης της Ακρόπολης. Δοκιμαστικές τομές ανατολικότερα της πρώτης αποκάλυψαν νέο δωμάτιο στο οικοδόμημα που έχει έλθει στο φως σε επαφή με την οχύρωση. Στην περιοχή της δυτικής πύλης, εντοπίστηκε η συνέχεια της βόρειας πτέρυγας του εκτεταμένου οικοδομικού συγκροτήματος, που ανασκάπτεται τα τελευταία χρόνια δίπλα στο Κυκλώπειο Τείχος. Βρέθηκαν επίσης δύο νέα δωμάτια, των οποίων οι τοίχοι είχαν επένδυση από ζωγραφιστό κονίαμα. Το σημαντικότερο εύρημα ήρθε στο φως κατά την έρευνα σε άνδηρο της νοτιοδυτικής κλιτύος της Ακρόπολης, βορειότερα της δυτικής πύλης, όπου αποκαλύφθηκαν τρία νέα δωμάτια, καθώς και η συνέχεια δρόμου που ήταν λαξευμένος σε φυσικό βράχο.

«Το λάθος με την πρόσληψη του Τζόις είναι ότι τον βλέπουμε σαν μια ακρότητα», συνεχίζει ο συγγραφέας του «Οδηγού ανάγνωσης». Κατά τη γνώμη του ο Τζ. Τζόις είναι «ο μεγαλύτερος κλασικός, αφού συνομιλεί διαρκώς με την παράδοση. Είναι στοχαστής συνδέει τον στοχασμό με την ανάγνωση, κάτι που έχουμε ξεχάσει».