ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια ολοκληρωμένη εικόνα του Βυζαντινού Πολιτισμού

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ιστορική ημέρα η σημερινή για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια δύο μόνιμων εκθέσεων σηματοδοτούν την ολοκλήρωση ενός οργανωμένου και σύγχρονου μουσείου που προσφέρει στον επισκέπτη μια πλήρη εικόνα του βυζαντινού πολιτισμού, από την πρωτοβυζαντινή (4ος -7ος αι.) έως την όψιμη μεταβυζαντινή περίοδο (19ος αι.). Οι νέες ενότητες που καλύπτουν δύο χώρους συνολικού εμβαδού 736 τ.μ. συμπληρώνουν τη μόνιμη έκθεση που άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά πριν από επτά χρόνια, πάνω σε δύο παράλληλους άξονες, έναν θεματικό κι έναν χρονολογικό. Τα αντικείμενα που εκτίθενται σε έντεκα συνολικά θεματικές ενότητες παρουσιάζονται όχι τόσο ως αυτοτελή έργα τέχνης, όσο ως μαρτυρίες ενός πολιτισμού.

«Υιοθετώντας τις αρχές της σύγχρονης μουσειολογίας, αντιμετωπίσαμε το πολιτιστικό αγαθό όχι απλώς ως έργο τέχνης με αυτόνομη αισθητική και ιστορική σημασία, αλλά ως μέσο πληροφορίας για την κοινωνία που το δημιούργησε και το χρησιμοποίησε», εξηγεί η διευθύντρια του Μουσείου κ. Αναστασία Τούρτα που είχε την τύχη να ολοκληρώσει ένα από τα μεγαλύτερα κρατικά μουσεία της χώρας.

Η νέα – δέκατη ενότητα με τίτλο «Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο: H βυζαντινή κληρονομιά στους χρόνους μετά την Αλωση 1453 – 19ος αιώνας» παρουσιάζει την επιβίωση της βυζαντινής παράδοσης στην εκκλησιαστική και κοσμική ζωή μετά την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Την έκθεση οριοθετούν χρονικά τα συμβατικά ορόσημα της Αλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 και της ίδρυσης του ελληνικού κράτους το 1830. Εργα της εποχής αυτής όπως οι εικόνες του Εμμανουήλ Τζάνε «Αγιος Γοβδελάς» (17ος), του Θ. Πουλάκη (17ος), λειτουργικά υφάσματα, άμφια, χειρόγραφα και σκεύη δείχνουν τις όψεις της εκκλησιαστικής ζωής και την εξέλιξη της θρησκευτικής ζωγραφικής στις ελληνικές περιοχές υπό ξένη κυριαρχία. «Στις τουρκοκρατούμενες περιοχές η ζωγραφική τέχνη αναπτύχθηκε κυρίως στα μεγάλα μοναστικά κέντρα του Αγίου Ορους, των Μετεώρων και του Νησιού των Ιωαννίνων, ενώ στις ενετοκρατούμενες η κρητική και εν συνεχεία η επτανησιακή σχολή αφομοίωσαν στοιχεία της δυτικής ζωγραφικής και κυρίως της ιταλικής», διευκρινίζει η κ. Τούρτα. H ενδέκατη ενότητα «Ανακαλύπτοντας το παρελθόν» επιχειρεί να αποκαλύψει στον επισκέπτη τη διαδικασία με την οποία τα έργα του παρελθόντος ανακαλύπτονται, συντηρούνται, μελετώνται και φθάνουν στις προθήκες ενός μουσείου.

Η έκθεση κλείνει με μια περιήγηση μέσω Touch screeστην ιστορία των μουσείων, όπως αναπτύχθηκαν σε κάθε εποχή και σε κάθε κράτος.