ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

O X. Μπούρας πρόεδρος στην ΕΜΣΑ

O καθηγητής του ΕΜΠ Χαράλαμπος Μπούρας επανεξελέγη στη θέση του προέδρου στην Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΕΣΜΑ) βάζοντας (ίσως) ένα τέλος στη φημολογία περί δραστικών αλλαγών και καθυστερήσεων στην πορεία των έργων στα μνημεία του Ιερού Βράχου. Στη νέα ΕΣΜΑ συμμετέχουν επίσης οι καθηγητές Ισμ. Τριάντη, Π. Θέμελης, Ολγ. Παλαγγιά, Π. Ρηγοπούλου, επίσης ο τ. γεν. διευθυντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων I. Δημακόπουλος που με την εμπειρία του θα συμβάλει κι αυτός στην επιτάχυνση των έργων όπως άλλωστε και ο νυν διευθυντής, Δ. Ζιρώ, αλλά και οι: Αλκ. Χωρέμη, Αλ. Μάντης, K. Κυπαρίσση, N. Μίνως. H μόνη θέση που απομένει να καλυφθεί (του M. Κορρέ έλαβε ο I. Δημακόπουλος) είναι του K. Ζάμπα που υπέβαλε και εγγράφως την παραίτησή του προχθές.

Εν τω μεταξύ τέσσερα νέα πρόσωπα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ενοποίησης – Ανάδειξης Αρχαιολογικών Χώρων του Μαραθώνα. Εκτός από την B. Βασιλοπούλου (προϊσταμένη της B ΕΠΚΑ), την επιτροπή αποτελούν οι: I. Δημακόπουλος, N. Μουρτζάς, K. Μπολέτης X. Μπούρας, Π. Θέμελης, N. Βαλάκου, Βλ. Κουμπούσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των έργων έχει προχωρήσει στον Μαραθώνα αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Απομένουν λεπτομέρειες αλλά και ανοιχτά μέτωπα όπως το αιγυπτιακό Ιερό.