ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα εμπλοκή στο Φιξ ήρθε η ώρα για δράση

Μόνο με τα βάσανα του νέου Μουσείου της Ακρόπολης μπορεί πλέον να συγκριθεί η περιπέτεια ανακατασκευής του ερειπωμένου Φιξ στη λεωφόρο Συγγρού. Εκεί που όλα είναι έτοιμα να εγκατασταθεί ο εργολάβος, κάτι θα συμβεί για να αναβληθεί ξανά και ξανά η έναρξη των εργασιών. Και ο χρόνος περνάει, οι προθεσμίες τρέχουν και η Αθήνα παραμένει η μόνη πρωτεύουσα στη Δυτική Ευρώπη χωρίς Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Τα έργα στο Φιξ, μελλοντική έδρα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες. Αντ’ αυτού, έχουμε συνεχείς προσφυγές της κατασκευαστικής εταιρείας «Ακτωρ», μέχρι τελικής πτώσεως… Μετά την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων από τα ελληνικά δικαστήρια, η «Ακτωρ» προχώρησε σε καταγγελία στο αρμόδιο γραφείο εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η καταγγελία, όπως και στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων, αποσκοπεί στην ακύρωση της δεύτερης και τελευταίας φάσης του σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, κατά την οποία εργολάβος του έργου είχε αναδειχθεί η εταιρεία «Βιοτέρ» με σημαντική έκπτωση. O «Ακτωρας» επικαλείται τυπικού χαρακτήρα αβλεψίες (απουσία ήσσονος σημασίας εγγράφων, κ. ά.) κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, που δεν στάθηκαν ικανές να πείσουν την ελληνική Δικαιοσύνη.

Οχι δικαστήριο

Εντούτοις, υπάρχει μία αξιοσημείωτη διαφορά ανάμεσα στις δύο προσφυγές της «Ακτωρ»: στην πρώτη περίπτωση (ασφαλιστικά μέτρα) το αίτημα εξετάστηκε από δικαστήριο, ενώ τώρα η καταγγελία θα εξεταστεί από διοικητική αρχή. Επομένως, με κατάλληλη κινητοποίηση των αρμόδιων υπουργείων (Εξωτερικών και Πολιτισμού) θα πρέπει κατ’ αρχάς να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή εξέταση της καταγγελίας. Διαφορετικά εμφανίζεται ο κίνδυνος να χαθεί ακόμα περισσότερος χρόνος. Επιπλέον, ο διοικητικός χαρακτήρας της αρχής εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης επιτρέπει την άσκηση υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής προς το συμφέρον της ελληνικής πολιτείας.

Με εθνικούς πόρους;

Παρ’ όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΜΣΤ θα μπορούσε κάλλιστα να υπογράψει τη σύμβαση με τον εργολάβο (Βιοτέρ) χωρίς να περιμένει την απόφαση από τις Βρυξέλλες. Στην περίπτωση, όμως, που η Ευρωπαϊκή Ενωση κάνει δεκτές τις αιτιάσεις της «Ακτωρ», το έργο θα απενταχθεί από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχρεωθεί το υπουργείο Πολιτισμού να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου το έργο με εθνικούς πόρους.