ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περί σχολικών βιβλιοθηκών: μια επιστολή και μια απάντηση

Ευαισθητοποιημένος πάντα με τις σχολικές βιβλιοθήκες, ο εκδότης και μέχρι πρότινος επί πολλά χρόνια πρόεδρος της ΠΟΕΒ, Γιώργος Δαρδανός, έστειλε στην «Κ» επιστολή σχετικά με το δημοσίευμά της στις 15/6/07. Στην επιστολή (η οποία λόγω της έκτασής της δεν μπορεί να δημοσιευτεί ολόκληρη) αναφέρεται στο ιστορικό της ίδρυσης των ΣΒ. Η αρχή έγινε επί υπουργίας Αρσένη, με την ίδρυση 499 βιβλιοθηκών, οι οποίες αν δεν υπολειτουργούν, πάντως δεν εμπλουτίζονται. Η επόμενη ανακοίνωση, επί υπουργίας Πέτρου Ευθυμίου -όπως αναφέρει ο Γ. Δαρδανός- έλεγε ότι «θα ιδρυθούν 1.000 νέες ΣΒ, κατόπιν τις περιόρισε με προκήρυξη σε 638, αναγγέλλοντας ταυτόχρονα και την επαναχρηματοδότηση των 499. Φυσικά τίποτε απ’ όλα αυτά δεν έγινε». Ο Γιώργος Δαρδανός καταλογίζει στο ρεπορτάζ ότι έγραψε λανθασμένο αριθμό βιβλιοθηκών, αφού, όπως υποστηρίζει, η τελευταία προκήρυξη «μιλάει ρητά για 226 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Παρά τη διαφωνία του, πιστοποιεί τον «μαγικό αριθμό 638», ο οποίος προέρχεται από την τελευταία επίσημη ενημέρωση που είναι σε γνώση του ρεπορτάζ. Αν ο κ. Δαρδανός, από τη θέση του ως προέδρου της ΠΟΕΒ, γνώριζε τη μείωση του αριθμού, θα έπρεπε να την είχε δημοσιοποιήσει. Ούτως ή άλλως, πάντως, η ιστορία των ΣΒ βαδίζει πολύ αργά και πολύ μακριά από τις αρχικές διακηρύξεις, κι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και θα συμφωνήσουμε με τον κ. Δαρδανό ότι «οι ανοιχτές στην κοινωνία, διαρκώς τροφοδοτούμενες, στελεχωμένες με επαγγελματίες, «ζωντανές» ΣΒ οφείλουν να γίνουν σημείο αναφοράς κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας». Και προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητη η συμβολή των εκδοτών.