ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εκδοση Απάντων του Ρήγα

Τα κείμενα του Ρήγα Βελεστινλή εξακολουθούν να είναι επίκαιρα. Διακόσια πενήντα χρόνια μετά τη γέννησή του (1757) η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα εξέδωσε ολοκληρωμένα, με ευρετήρια, τα άπαντα του έργου του Ρήγα.

Η πρώτη απόπειρα έκδοσης των έργων του Ρήγα έγινε πριν από 40 χρόνια με ευθύνη του ιστορικού Λέανδρου Βρανούση. Η Βουλή των Ελλήνων, το 2002, παρουσίασε σε μια καλαίσθητη έκδοση τα «Απαντα τα Σωζόμενα» χωρίς όμως τη «Χάρτα της Ελλάδος», τη «Νέα Χάρτα της Βλαχίας», τη «Γενική Χάρτα της Μολδαβίας» και την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και επίσης πέντε από τα βιβλία δεν περιέχουν ευρετήριο ονομάτων, προσώπων και τόπων.

Η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα (Μιλτιάδου 3, Κηφισιά, 145 62, τηλ. 210-8011.066) άρχισε από το 1991 με τη μέθοδο της φωτομηχανικής έκδοσης την κυκλοφορία των έργων του Ρήγα, σε επιμέλεια Δημ. Καραμπερόπουλου. Τώρα ολοκλήρωσε την έκδοση των έργων, προσθέτοντας ένα εισαγωγικό κείμενο, στο οποίο καταγράφονται τα καινούργια στοιχεία που έχουν εντοπιστεί. Π.χ. βρέθηκαν οι πρότυποι χάρτες τους οποίους ο Ρήγας χρησιμοποίησε για το σχεδιασμό της «Χάρτας της Ελλάδος» και τεκμηριώθηκε ότι ο Ρήγας ήταν ο μεταφραστής του έργου «Τα Ολύμπια» του Μεταστάσιο.