ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα στον χάρτη των Οπτικοακουστικών Αρχείων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη μεταβατική περίοδο για τα οπτικοακουστικά αρχεία (Ο/Α) διεθνώς, καθώς η μετάβαση από τα αναλογικά μέσα αποθήκευσης στην ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού απαιτεί μια εκ βάθρων νέα προσέγγιση της αρχειοθέτησης, η διενέργεια για πρώτη φορά στην Ελλάδα του 40ού ετήσιου συνεδρίου της ΙΑSΑ αποτελεί σημαντικό γεγονός. Κατ’ αρχάς διότι διοργανώνοντας το νεοσύστατο ελληνικό Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο (ΕΟΑ) το διεθνές φετινό συνέδριο της ΙΑSΑ συμμετέχει πλέον ενεργά και στην πράξη ως ισότιμο μέλος των Ο/Α αρχείων άλλων χωρών.

Επίσης, όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΟΑ Γιώργος Μπολάνης, η συμμετοχή σε αυτό το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνοκρατικό συνέδριο αποτελεί μοναδική ευκαιρία προβολής του ΕΟΑ προκειμένου να γίνει ευρέως γνωστό τόσο στην Ελλάδα, όσο και στους αντίστοιχους διεθνείς φορείς που έχουν στη διάθεσή τους οπτικοακουστικό υλικό που ενδέχεται να ενδιαφέρει το Αρχείο. «Το πιο πολύτιμο απόκτημα του ΕΟΑ είναι ότι κατορθώσαμε να βάλουμε την Ελλάδα στον χάρτη των Ο/Α», τόνισε ο κ. Μπολάνης.

Το θέμα του συνεδρίου «Προς ένα νέο είδος αρχείου; Η ψηφιακή φιλοσοφία στα οπτικοακουστικά αρχεία» που θα πραγματοποιηθεί από τις 20 ώς τις 25 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο (Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών), αντικατοπτρίζει τον προβληματισμό των Ο/Α αρχείων παγκοσμίως την ώρα της μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Βασικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου, όπως: «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία. Η στιγμή της αλήθειας, η εποχή της σύγκλισης;», «Η εξαφάνιση του Αρχείου: η απώλεια της φυσικής παρουσίας μέσω της ψηφιοποίησης», «Ο ρόλος των Εθνικών Ο/Α αρχείων» και «Ηθική των ψηφιακών αρχείων», «Η αρχειοθέτηση του διαδικτύου και του Ο/Α περιεχομένου των αρχείων Νέων Μέσων (New Media)», αναδεικνύουν τα μείζονα διακυβεύματα της εποχής. Στο συνέδριο συμμετέχουν 100 εμπειρογνώμονες (εκ των οποίων οι 26 είναι Ελληνες) από 30 και πλέον χώρες. Στο κλειστό συνέδριο θα συμμετάσχουν επίσης καθηγητές και φοιτητές από σχολές με συναφές αντικείμενο σπουδών.

Το ΕΟΑ ιδρύθηκε το 2006 με στόχο να αποτελέσει τον τόπο συγκέντρωσης του Ο/Α υλικού της χώρας, το οποίο θα προσφέρεται προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο.