ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θησαυρός των Αγγλοσαξόνων

Ανεκτίμητης αξίας είναι ο θησαυρός 1.500 χρυσών και αργυρών αντικειμένων που εντοπίστηκε στη βόρεια Αγγλία από ανιχνευτή μετάλλων. Τα ευρήματα ανάγονται στον 7ο μ.Χ. αιώνα και μαρτυρούν στοιχεία για τον πολιτισμό των Αγγλοσαξόνων στη διάρκεια των μεσαιωνικών χρόνων.