ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κοιτιδες Ελληνισμού

Την Κυριακή 9/10 δωρεάν με την «Καθημερινή» κυκλοφορεί το 16ο βιβλίο της σειράς «Κοιτίδες Ελληνισμού» με τίτλο «Σικελία».

Πράγματι, όταν κανείς επισκέπτεται τη Σικελία ή βλέπει φωτογραφίες από το φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία της, νομίζει ότι βρίσκεται στην Πελοπόννησο! Οι δύο περιοχές είναι στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος, έχουν παρόμοια γεωλογική σύσταση και συγγενές κλίμα. Τα χαρακτηριστικά αυτά, καθώς και ο πλούτος και η θέση της στο κέντρο της Μεσογείου, αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την επιλογή της από τους αρχαίους Ελληνες ως ένας από τους πρωιμότερους στόχους των ναυτικών τους επιχειρήσεων και των αποικιακών τους δραστηριοτήτων, από την Εποχή του Χαλκού.