ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ελληνική προεδρία του πολιτισμού ταξιδεύει

Ενα καράβι στο πέλαγος. Φωτογραφία του Στράτου Καλαφάτη που περιλαμβάνεται στην έκθεση «Ναυτίλος: Ταξιδεύοντας την Ελλάδα» (Nautilus: Navigating Greece) που θα παρουσιαστεί στο Palais des Beaux Arts, αποτελώντας τη βασική εκδήλωση της ελληνικής προεδρίας στις Βρυξέλλες. Παρά τα περιορισμένα κονδύλια, η Ελλάδα δίνει το στίγμα της ως προεδρεύουσα της Ε.Ε. με ένα πλέγμα δράσεων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.