ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόσκληση στα… Μυστήρια

Πρόσκληση στα… Μυστήρια

Το δικαίωμα να στείλουν την πρότασή τους στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ελευσίνας έχουν από σήμερα καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς ανοίγει η διαδικασία της διεθνούς ανοιχτής πρόσκλησης για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της διοργάνωσης για τα έτη 2022 και 2023. 

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν έως τις 31 Μαρτίου θα αξιολογηθούν από τη γενική καλλιτεχνική διεύθυνση και τα αποτελέσματά τους θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο, ενώ οι καλλιτέχνες μπορούν να προτείνουν τρεις κλίμακες έργων: μικρής κλίμακας (με προϋπολογισμό έως 20.000 ευρώ), μεσαίας (έως 60.000 ευρώ) και μεγάλης (έως 200.000 ευρώ). Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του προγράμματος, δηλαδή τους τομείς «Πολιτισμός», «Ανθρωπος», «Πόλη» και «Περιβάλλον», και να εμπίπτουν στους κεντρικούς θεματικούς άξονες «Ανθρωπος/Κοινωνία», «Περιβάλλον» και «Εργασία». 

Ενα από τα σημεία της ανοιχτής πρόσκλησης που προβληματίζουν, όχι τόσο στη διαδικασία επιλογής όσο στην ανάθεση του έργου, είναι η εναρμόνιση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας με τις διατάξεις του νόμου 4412 του 2016 για τις δημόσιες συμβάσεις. Σύμφωνα με τον νόμο, όσοι συνάπτουν συμβάσεις με δημόσιους φορείς θα πρέπει να καταβάλουν τη λεγόμενη «εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Αυτή η παράμετρος ενδέχεται να δημιουργήσει ορισμένες δυσκολίες στην κατάθεση προτάσεων μεγάλης κλίμακας από μεμονωμένους καλλιτέχνες ή ομάδες, κάτι που έχει αντιληφθεί και η ίδια η διοργάνωση. «Θεωρούμε τους καλλιτέχνες όχι αναδόχους αλλά συνεργάτες μας. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό, ίσως μια επαναδιατύπωση του νόμου ή να πάρουμε μια εξαίρεση, αλλιώς θα δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε εσωτερικά με τους καλλιτέχνες», είπε στην «Κ» ο καλλιτεχνικός διευθυντής Μιχαήλ Μαρμαρινός. 

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα για το 2021 που κατάρτισε ο κ. Μαρμαρινός και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της ΠΠΕ, επηρεάζεται ήδη από τους συνεχιζόμενους περιορισμούς της πανδημίας. Για παράδειγμα, το «Μυστήριο 29», η συνάντηση δικτύωσης του «Spring Forward» της πλατφόρμας σύγχρονου χορού Aerowaves που θα έφερνε στην Ελευσίνα τουλάχιστον 100 χορογράφους και θα είχε ένα πρόγραμμα σεμιναρίων και παραστάσεων για το κοινό, μετατέθηκε για το 2022 με κοινή συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών. «Θα μπορούσαμε, αλλά δεν θέλαμε να κάνουμε τη συνάντηση διαδικτυακά, έχει νόημα και η γιορτή της συνάντησης. Ωστόσο, από φέτος δρομολογούμε την Ακαδημία Χορού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας που θα μείνει και ως παρακαταθήκη», σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής. 

Ετσι, το πρόγραμμα μέχρι στιγμής παραμένει «υπαίθριο», με καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις που πιάνουν άλλοτε περισσότερο ή λιγότερο τον σφυγμό της Ελευσίνας. Η πιο πρόσφατη προσθήκη είναι το έργο «Year’s Eve», που φιλοξενείται στο παραλιακό μέτωπο, από τους καλλιτέχνες Kez και Same8 της ομάδας UrbanAct, η οποία είναι γνωστή από τη δημιουργία murals σε αστικά κέντρα. Η εγκατάσταση αποπειράται να επικοινωνήσει με το βιομηχανικό παρελθόν της πόλης και τη νέα γενιά με έναν, μάλλον έντονα, αφαιρετικό τρόπο.