ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το κράτος και οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Το κράτος και οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί

Με αφορμή τα έργα στην ΠΥΡΚΑΛ, ο αρχιτέκτων Γιώργος Τριανταφύλλου θίγει ζητήματα ευρύτερου στοχασμού για την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία στην Ελλάδα. Με τρόπο νηφάλιο, ορίζει το σύνθετο θέμα του πάρκου κυβερνητικών κτιρίων στο αρχιτεκτονικό του μπλογκ (https://triantafylloug.blogspot.com/). Στάθηκα στη δική του παρέμβαση, που πιστεύω αξίζει ευρέως να διαβαστεί, γιατί είναι γραμμένη με καλόπιστο και εύληπτο τρόπο υπακούοντας στους κανόνες της λογικής και στις επιταγές του δημοσίου συμφέροντος. Ο Γιώργος Τριανταφύλλου ανοίγει τον δημόσιο διάλογο για ένα θέμα που αφορά το σύνολο της Αθήνας, αν όχι της Αττικής, και παραθέτει μια σειρά από θέματα, τη σχέση κράτους και αρχιτεκτονικής, την κατεύθυνση του αθηναϊκού κέντρου, το μέλλον των συνοικιών του Υμηττού και τη γέννηση ενός μείζονος κυβερνητικού πάρκου. Εστιάζει στην κατάργηση, και σε αυτήν την περίπτωση, της οδού των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Η λύση μεταφοράς της ΠΥΡΚΑΛ, ένα χρόνιο αίτημα, κρίνεται σημαντική και κυρίως παρουσιάζεται ως ευκαιρία ανέλκυσης της αρχιτεκτονικής στην προθήκη της δημόσιας ζωής κατά το πρότυπο των κρατικών κτιρίων στο Βερολίνο που σχηματίζουν το Band des Bundes στον ποταμό Σπρέε. Μοιάζει να προκρίνεται και εδώ όπως και σε άλλες περιπτώσεις η μέθοδος μιας εξωραϊσμένης μελετοκατασκευής μέσω ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) με πίεση χρονοδιαγράμματος και κριτήριο την οικονομικά συμφέρουσα λύση. «Θα μπορούσε», όμως, λέει ο Γιώργος Τριανταφύλλου, «στη βαθμολόγηση κατά την αξιολόγηση των προσφορών των κατασκευαστικών εταιρειών, στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ, να υπάρχει και ένας ικανής βαρύτητας βαθμός για το θέμα της ποιότητας της αρχιτεκτονικής μελέτης, μέσα από την κρίση μιας αξιόπιστης επιτροπής, όπως γίνεται και στους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς». Η παρέμβαση του Γιώργου Τριανταφύλλου, που συμπυκνώνει την εμπειρία και τον προβληματισμό πολλών αρχιτεκτόνων, θίγει επίσης το ζήτημα της μελλοντικής χρήσης των υπουργείων στο κέντρο καθώς και την υποδοχή των νέων χρήσεων με την αυξημένη προσέλευση εργαζομένων και επισκεπτών στα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από την ΠΥΡΚΑΛ. Τροφή για σκέψη.