ΒΙΒΛΙΟ

Ενας χρήσιμος οδηγός για το Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Ενας χρήσιμος οδηγός για το Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Νομοκανονικά Παράφυλλα
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Στον χώρο του Εκκλησιαστικού Δικαίου πηγή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης του νομικού κόσμου που κινείται στον κλάδο, αλλά και του ευρύτερου κοινού, αποτελεί η επιθεώρηση «Νομοκανονικά», η οποία συμπληρώνει ήδη 18 χρόνια ζωής. Το τεύχος που εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο από τις εκδόσεις Σάκκουλα, αποτελεί το επίσημο όργανο της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, εμπνευστής και ιδρυτής της οποίας είναι ο ήδη ομότιμος καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιωάννης Κονιδάρης. Τα τεύχη περιέχουν πρωτότυπες μελέτες, πλήρη νομολογιακή παρουσίαση, ενίοτε σχολιασμένη από τους επιστημονικούς συνεργάτες των τευχών και βιβλιοπαρουσιάσεις.

Η ανάγκη παρουσίασης αυτοτελώς κρίσιμων θεμάτων, με τρόπο πιο προσιτό στην κοινωνία, αλλά με κριτήριο τη σοβαρότητα και επικαιρότητά τους, δημιούργησε τη σειρά επιστημονικών μελετών «Νομοκανονικά Παράφυλλα». Ηδη κυκλοφορούν τρεις μελέτες που με τη θεματική τους δίνουν το στίγμα της σειράς. Η πρώτη με τίτλο «Ανεξάρτητες Αρχές για ζητήματα θρησκείας» αντιμετωπίζει από τον επίκουρο καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γ. Ανδρουτσόπουλο, τη στάση του Συνηγόρου του Πολίτη και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων στα θέματα που αντιμετώπισαν στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους. Πράξεις, αποφάσεις και πορίσματα των ανεξάρτητων αρχών φωτίζουν τη θέση της θρησκείας στον χώρο των συνταγματικών διατάξεων (η θρησκευτική ελευθερία και η τέχνη, η προστασία του περιβάλλοντος, η ελευθερία της πληροφόρησης και της προστασίας του ιδιωτικού βίου) και στη σφαίρα της δημόσιας διοίκησης (νομιμότητα αναγραφής θρησκεύματος σε δημόσια έγγραφα, το θρησκευτικό φαινόμενο στην εκπαίδευση). 

Στο δεύτερο τεύχος αντιμετωπίζεται από τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρμά, το ερώτημα της ενδεχομένως συναινετικής αναθεώρησης του άρθρου 3 του Συντάγματος περί επικρατούσας θρησκείας. Η προσέγγιση δεν είναι συγκυριακή, δεν θεωρεί δηλαδή ο συντάκτης ότι παράγοντες συναίνεσης είναι τα μεγάλα κόμματα, αλλά οι διαπραγματευτές του θέματος: όσοι υποστηρίζουν τη διατήρηση του άρθρου ως έχει, ταυτίζοντας Ορθοδοξία και Ελλάδα και όσοι επιθυμούν την κατάργησή του εμπνεόμενοι από τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους. Θυμίζουμε ότι το άρθρο αυτό εισάγει την έννοια της επικρατούσας θρησκείας, θεμέλιο λίθο ισχυρών αντιπαραθέσεων στην πολιτική και εκκλησιαστική κονίστρα. Το τρίτο πλέον πρόσφατο τεύχος επίσης του Γ. Ανδρουτσόπουλου, αναφέρεται στο δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης νεκρών. Το γεγονός ότι επί πολλά χρόνια υπήρχε η σχετική εκκρεμότητα της μη δυνατότητας αποτέφρωσης, η οποία και τελικά δόθηκε πρόσφατα, δίνει το έναυσμα για τη συστηματική, συγκριτική παρουσίαση των πολυάριθμων διατάξεων και νομοθετικών παρεμβάσεων.

Τα ζητήματα των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας εμφανίζονται αδιάλειπτα στην επικαιρότητα. Αλλοτε με ένταση, κάποτε με καταλλαγή. Η αντιμετώπισή τους πέραν των χειρισμών των προσώπων, έχει πάντα στο παρασκήνιο το νομοθετικό πλαίσιο και τις επιστημονικές απόψεις που μπορούν να υποστηρίξουν τον ορθό λόγο. Αυτό επιδιώκουν με συνέπεια τα «Νομοκανονικά Παράφυλλα», απευθυνόμενα πέραν του νομικού κόσμου, στον ενεργό και προβληματιζόμενο πολίτη.