ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εργασίες επισκευής στο Μουσείο του Θεόφιλου

Έκλεισε από σήμερα τις πόρτες του το Μουσείο του Θεόφιλου για να
πραγματοποιηθεί η επισκευή του κτιρίου που αφορά σε εργασίες τόσο
στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό τμήμα, οι οποίες και έχουν
ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Ήδη, αρμόδιος συντηρητής από το υπουργείο Πολιτισμού συσκευάζει τα
έργα για να μεταφερθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης όπου θα
φυλαχθούν. Ωστόσο, εκείνα που χρήζουν άμεσης συντήρησης θα
μεταφερθούν στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα ειδικά εργαστήρια του
υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με το Δήμο Λέσβου, σε λίγους μήνες το Μουσείο θα
λειτουργήσει διαθέτοντας σύγχρονες υποδομές τόσο στις εγκαταστάσεις
του όσο και στο φωτισμό και τη θέρμανσή του, προκειμένου να
αναδειχθούν τα έργα της πολύτιμης συλλογής του μεγάλου λαϊκού
ζωγράφου Θεόφιλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μουσείο εξάντλησε όλα τα χρονικά
περιθώρια λειτουργίας του εν μέσω τουριστικής περιόδου, αφού
υπάρχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα τα οποία αν δεν τηρηθούν δεν θα
μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο.

Πηγή: ΑΜΠΕ