ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Απόσπαση αρχαιοτήτων από τις Σκουριές

Απόσπαση αρχαιοτήτων από τις Σκουριές

Ηταν η τέταρτη φορά μέσα σε εννέα χρόνια που το θέμα των αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν στις Σκουριές Χαλκιδικής, στην καρδιά της εξόρυξης, απασχόλησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και, όπως φάνηκε, ήταν και η τελευταία.

Το ΚΑΣ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την απόσπαση και μεταφορά των αρχαίων καταλοίπων ενός κτιρίου και μιας λιθόστρωτης επιφάνειας, που χρονολογούνται στον 2ο αιώνα π.Χ., από το ανοικτό όρυγμα της «Ελληνικός Χρυσός» σε μια νέα θέση, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, όπου ανακαλύφθηκαν νέα ευρήματα μεταγενέστερης εποχής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να συνεχιστεί η εξόρυξη μεταλλεύματος στις Σκουριές και, όπως είπαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας, η επένδυση των 450 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει γίνει στην περιοχή.

Απόσπαση αρχαιοτήτων από τις Σκουριές-1
Τα υπολείμματα του κτίσματος.

Μεταξύ των ευρημάτων στις Σκουριές υπάρχουν λάκκοι και πασσαλότρυπες για την εγκατάσταση κλιβάνων, κινητά ευρήματα, όπως ακροφύσια φυσερών, κανάλια διαχείρισης νερού και 12 χάλκινα νομίσματα. Τα ευρήματα μαρτυρούν, όπως συζητήθηκε στο συμβούλιο, την ύπαρξη μιας μικρής σε έκταση και διάρκεια ζωής μονάδας επεξεργασίας επιφανειακού μεταλλεύματος. 

Απόσπαση αρχαιοτήτων από τις Σκουριές-2
Νομίσματα.

Η θέση «Κόνιαρη» ανασκάφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών της εταιρείας και αφορά μια αγροτική εγκατάσταση του 6ου αιώνα, με κατάλοιπα ενός αψιδωτού κτίσματος, που πιθανόν σχετιζόταν με τη μεταλλουργική δραστηριότητα της περιοχής. Αυτό είναι και το κοινό στοιχείο που συνδέει τα ευρήματα, παρά τη μεγάλη χρονική απόσταση που τα χωρίζει. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, η μεταφορά των ευρημάτων θα πρέπει να συνοδευτεί από μελέτη ανάδειξής τους και δημιουργίας ενός επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου. Η πρώτη φορά που το θέμα τέθηκε στο ΚΑΣ ήταν το 2015, αλλά μέχρι και την περασμένη Τρίτη το συμβούλιο απέφευγε να πάρει θέση στο θέμα και ανέβαλλε τις γνωμοδοτήσεις του μέχρι την έκδοση μιας απόφασης από το υπουργείο Περιβάλλοντος, που αφορά την ανάπτυξη μεταλλουργικής δραστηριότητας σε μια άλλη θέση της εταιρείας, στον Μαντέμ Λάκκο. Η απόφαση αυτή δεν έχει ακόμη εκδοθεί και στις παραστάσεις της συνεδρίασης τόσο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή Μάλαμα όσο και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διατύπωναν το ερώτημα τι έχει αλλάξει και το θέμα εισάγεται εκ νέου στο συμβούλιο.

Απόσπαση αρχαιοτήτων από τις Σκουριές-3
Βάση λαβής από οινοχόες.

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανέφερε ότι, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, οι σχετικές εκκρεμότητες της εταιρείας δεν συνδέονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στις Σκουριές και άρα με το ζήτημα της απόσπασης ή μη των αρχαιοτήτων. Οπότε το συμβούλιο ήταν ελεύθερο και τώρα, αλλά όπως φαίνεται και το 2016, να γνωμοδοτήσει σχετικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εισήγηση της ΔΠΚΑ και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Ορους πρότεινε και τότε την απόσπαση και τη μεταφορά των ευρημάτων.