ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Οι αρχιτέκτονες της Πομπηίας

Οι αρχιτέκτονες της Πομπηίας

Επιγραφές και σχέδια που ανακαλύφθηκαν σε μία από τις αρχαίες ρωμαϊκές κατοικίες της Πομπηίας, στη Regio V, φαίνεται πως ανήκουν στους φημισμένους χωροθέτες της εποχής, τους τεχνίτες που ήταν υπεύθυνοι για τη χάραξη και τη χωροθέτηση των αρχαίων πόλεων.

Τα σχέδια με τους κύκλους, τα τετράγωνα και τις κάθετες γραμμές που τέμνονται, θεωρείται πως αποτελούν σύμβολα και κωδικούς της τεχνικής που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι τεχνίτες για να χωρίζουν τον χώρο.

Οι αρχαίοι χωροθέτες χρησιμοποιούσαν ένα όργανο, την «γκρόμα», που μετρούσε με ακρίβεια τον χώρο και συμβολίζεται στο επάνω τμήμα της εικόνας.

H γκρόμα αποτελούνταν από μια κατασκευή με βραχίονες σε σχήμα σταυρού, στα άκρα των οποίων κρέμονταν σχοινιά με πανομοιότυπα βάρη που χρησίμευαν ως γραμμές βαριδίων.

Μέχρι τώρα το μοναδικό ίχνος αυτού του εργαλείου έχει βρεθεί στις ανασκαφές της Πομπηίας και μια μακέτα του παρουσιάζεται στο μουσείο του αρχαιολογικού χώρου.

Οι επιγραφές που βρέθηκαν ενισχύουν τη θεωρία ότι στην Πομπηία διέμεναν σημαντικοί τεχνίτες και αρχιτέκτονες, ενώ και ο σχεδιασμός της ίδιας της πόλης φαίνεται πως δεν ήταν τυχαίος.

Τα σχέδια βρέθηκαν στην «Οικία του Ωρίωνα», την αρχαία κατοικία που πήρε το όνομά της από το εντυπωσιακό μωσαϊκό που αποτυπώνει τη γέννηση του μυθικού Ωρίωνα. Οι απόψεις των ειδικών συγκλίνουν ότι η κατοικία αυτή ανήκε σε έναν χωροθέτη.